• Alakohtainen vuorovaikutuskoulutus farmasiassa 

   Hyvärinen, Marja-Leena
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1064 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Eri alojen asiantuntijatehtävissä ja ammateissa työtä tehdään vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Sen vuoksi ammattilainen tarvitsee oman alansa tietojen ja taitojen lisäksi vuorovaikutustaitoja ja ymmärrystä ...
  • Collective Intelligence in Open Journalism: Power, Knowledge and Value 

   Aitamurto, Tanja (2014)
   Monografiaväitöskirja
   Tämä tutkimus tarkastelee joukkoälyn vaikutusta journalismiin. Tutkimuksen empiirisessä kontekstissa joukkoäly kanavoituu joukkoistamisen (englanniksi crowdsourcing), co-creationin ja joukkorahoituksen avulla journalismiin. ...
  • Esine roolissa. Elollistuminen pyhän kokemuksena Kristian Smedsin ja Houkka Bros. -ryhmän teatterissa 

   Andrianov, Katriina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1533 (Tampere University Press, 2015)
   Monografiaväitöskirja
   Tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan henkilökohtainen kokemus Kristian Smedsin ja Houkka Bros.-ryhmän teatteriesitysten vastaamisesta katsojan kahteen erilaiseen tarpeeseen, nukketeatterilliseen ja spirituaalis-yhteisölliseen. ...
  • Favela media activism. Political trajectories of low-income Brazilian youth 

   Custódio, Leonardo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1665 (Tampere University Press, 2016)
   Monografiaväitöskirja
   Mikä saa vähävaraiset nuoret osallistumaan arkensa keskellä poliittisesti virittyneisiin mediahankkeisiin? Tässä tutkimuksessa analysoidaan etnografisella otteella, miten Brasilian Rio de Janeiron faveloissa asuvat nuoret ...
  • FIFAN VALTAPELI - Etelä-Afrikan jalkapallon MM-kisat 2010 keskitettynä mediaspektaakkelina 

   Kolamo, Sami
   Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja (Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2014)
   Monografiaväitöskirja
   FIFAN VALTAPELI Etelä-Afrikan jalkapallon MM-kisat 2010 keskitettynä mediaspektaakkelina Tutkimuksessani tarkastelen valtaa jalkapallon MM-kisojen tuotantokoneiston näkökulmasta. Ymmärrän vallan tuotantokoneiston ...
  • Hallinnan tekemiset: Mediakasvatuspolitiikan diskursiivinen tuottaminen 

   Uusitalo, Niina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1605 (Tampere University Press, 2015)
   Monografiaväitöskirja
   Suomalaiseen mediakasvatuspolitiikkaan sisältyy toisilleen ristiriitaisia näkemyksiä mediakasvatuksen merkityksestä kansalaisuudelle. Mediakasvatuksen esitetään kasvatuspolitiikassa suojelevan lapsia median riskeiltä, ...
  • Historian journalistinen esittäminen. 1960-luku Helsingin Sanomissa vuosina 2008 ja 2013 

   Seuri, Olli
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1723 (Tampere University Press, 2016)
   Monografiaväitöskirja
   Tutkimuksessa selvitetään Helsingin Sanomien (HS) 1960-lukuviittausten avulla, mitkä ovat historian journalistisen esittämisen ominaispiirteet eli millainen historian esittäjä journalismi on ja mistä nuo ominaispiirteet ...
  • Immigration and ethnic diversity in Finnish and Dutch magazines. Articulations of subject positions and symbolic communities 

   Pöyhtäri, Reeta
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1386 (Tampere University Press, 2014)
   Monografiaväitöskirja
   Maahanmuutosta ja monikulttuurisista yhteiskunnista keskustellaan kaikkialla läntisessä maailmassa. Globalisaation tuloksena ihmisten odotetaan liikkuvan paikasta toiseen enemmän ja nopeammin kuin koskaan. Samalla kun ...
  • Julkisesti uskottavat - Kansalaisten kokemuksellinen tieto ja performatiiviset osallistumiskäytännöt 

   Lehtonen, Pauliina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1278 (Tampere University Press, 2013)
   Monografiaväitöskirja
   Kansalaisten kokemuksellinen tieto kaipaa julkisuutta ollakseen uskottavaa Yhtenä keskeisenä ajatuksena asukkaiden osallistamisessa on ollut tarve saada suunnittelun ja päätöksenteon käyttöön asukkaiden tietoa ...
  • Kakkoselta kaikelle kansalle: Kuulumisen politiikka YLE TV2:n arkirealistisissa sarjoissa 

   Hokka, Jenni
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1385 (Tampere University Press, 2014)
   Monografiaväitöskirja
   Tutkin työssäni neljällä eri vuosikymmenellä esitettyjä YLE TV2:n sarjoja. Analysoin televisiosarjoja kulttuurisina tiloina, joiden diskursseissa ja konventioissa kuulumista performatiivisesti tuotetaan ja siihen kutsutaan. ...
  • Kokemukselliset oppimismenetelmät lääketieteen opiskelijoiden vuorovaikutuskoulutuksessa 

   Koponen, Jonna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1205 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Lääkärin ja potilaan kohtaamista opetellaan uusilla menetelmillä Huonosti toimiva vuorovaikutus on keskeinen potilasvalitusten syy. Onnistunut lääkärin ja potilaan välinen vuorovaikutus lisää potilaan ja lääkärin ...
  • Kriisi journalismissa: Kansakunnan katastrofit ja muuttuva professio 

   Koljonen, Kari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1324 (Tampere University Press, 2013)
   Monografiaväitöskirja
   Journalismin väitetään olevan kriisissä. Mediatutkijoiden mukaan journalismi on kaupallistunut, viihteellistynyt ja yhdenmukaistunut, minkä seurauksena julkinen keskustelu on kaventunut, journalismin arvo yleisölle ...
  • Kuinka tämän tuntisi omaksi maakseen - Suomalaisuuden kulttuurisia järjestyksiä 

   Kivimäki, Sanna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1224 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Suomalaiset ovat aina pohtineet Suomea ja suomalaisuutta paljon. Suomalaisuudella on voitu viitata moniin eri asioihin, kuten itsenäisyyspäivän paraateihin ja arkisiin itsestäänselvyyksiin, saunomiseen ja synkkämielisyyteen, ...
  • Lähi-idän mediasota - Journalismin ristipaineet Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa 

   Kujala, Tapio
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1261 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Lähi-idän mediasota Journalismin ristipaineet Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa Tutkimuksessa etsitään vastauksia siihen, minkälaisia ovat mediasodan strategiat ja medianhallinta Israelin ja palestiinalaisten ...
  • Media Accountability in Tanzania's Multiparty Democracy: Does Self-regulation Work? 

   Rioba, Ayub
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1245 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia itsenäisen ja vapaaehtoisen median itsesääntelyelimen Media Council of Tanzanian (MCT) tehokkuutta median itsesääntelyn valvojana nuoressa demokratiassa. Keskityn työssäni Tansaniaan, ...
  • Pictorial Practices in a "Cam Era" - Studying non-professional camera use 

   Lehmuskallio, Asko Tapani
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1218 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Kuvalliset käytännöt kameroiden aikakaudella. Tutkimuksia ei-ammatillisesta kamerankäytöstä Kameroilla kuvataan monenlaisia tilanteita ja monenlaista toimintaa: esim. synnytystä, ripille pääsyä, yökerhossa tanssimista, ...
  • Professional listening in the legal context 

   Ala-Kortesmaa, Sanna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1595 (Tampere University Press, 2015)
   Artikkeliväitöskirja
   Tutkimuksessa tarkastellaan oikeussaliympäristössä toimivien tuomareiden ja juristien ammatillista kuuntelemista. Tutkimus lähestyy aihetta työhyvinvoinnin ja voimaantumisen näkökulmasta keskittymällä optimaaliseen ...
  • Satiiriset Itse valtiaat: Poliittinen huumori suomalaisessa julkisuudessa 

   Kolehmainen, Marjo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1574 (Tampere University Press, 2015)
   Monografiaväitöskirja
   Poliittista huumoria 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen Suomessa käsittelevän tutkimuksen tapausesimerkkinä on satiirisarja <i>Itse valtiaat</i>. Sarja ja sen kaltaiset poliittiset viihdeohjelmat ovat osa politiikan ...
  • "Serenadi G-ruudissa": Jerry Cottonin portinvartijat 

   Raivio, Jouko
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1181 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Suomessa julkaistun kirjallisuuden ja sen akateemisen tutkimuksen jyrkkä jako arvokirjallisuuteen ja kioskikirjallisuuteen on pitkään perustunut alan sisäiseen verkottumiseen. Tätä osoittaa muun muassa se, että kotimaisen ...
  • Supportive Communication in Al-Anon Mutual-aid Groups 

   Kuuluvainen, Venla
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1670 (Tampere University Press, 2016)
   Artikkeliväitöskirja
   Friends and family of alcoholics are known to suffer from interpersonal problems with the alcoholic, and attending meetings with a mutual-aid group is one way of coping with this difficult relationship. This dissertation ...