• Setu itkukultuur 

   Sarv, Vaike
   Ars Musicae Popularis : 14 (Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakund, 2000)
   Väitöskirja
   Tutkimus käsittelee Viron kaakkoiskulmassa elävien setukaisten itkukulttuuria. Setukaiset kuuluvat niihin itämerensuomalaisiin, jotka ovat omaksuneet ortodoksisen uskonnon, mutta säilyttäneet suomalais-ugrilaisen kielen ...