• Kestävyyden tulkinnat metsäkeskusten yhteistoiminnallisissa käytännöissä 

   Leskinen, Leena
   Dissertationes Forestales : 44 (Suomen metsätieteellinen Seura, METLA, Helsingin yliopisto, Joensuun yliopisto, 2007)
   Väitöskirja
   Työssä tutkittiin, millaiset yhteistoiminnallisuuden muodot tukevat kestävän metsätalouden toteutumista metsäkeskusten toiminnassa. Viidessä osatutkimuksessa käsitellyt yhteistoiminnalliset käytännöt olivat metsätalouden ...