• Etäopetus opettajien täydennyskoulutuksessa ja etäopetuksen pedagogiset menetelmät 

   Saarinen, Jorma
   Hämeen ammattikorkeakoulu. Julkaisu D : 135 (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2001)
   Väitöskirja
   Tulevaisuuden yhteiskunnasta puhutaan oppimisen yhteiskuntana, jossa menestyvillä korostuvat oppimaan oppimisen taidot. Itsesäätelyvalmiudet nousevat etäopiskelun ja itseohjautuvan tietoverkko-opiskelun ohella menestymisen ...