• Distribution and Function of Carbonic Anhydrase Related Proteins (CARPs) VIII, X and XI 

   Aspatwar, Ashok
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1468 (Tampere University Press, 2014)
   Artikkeliväitöskirja
   Hiilihappoanhydraasien kaltaiset proteiinit – hermoston kehityksen ja toiminnan säätelijöitä? Tässä väitöskirjassa on tutkittu hiilihappoanhydraasien kaltaisia proteiineja (CARP, carbonic anhydrase related proteins), ...
  • Metagenomic tools and applications toward Type 1 Diabetes 

   Lin, Jake
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1897 (Tampere University Press, 2018)
   Artikkeliväitöskirja
   Laskennallinen mikrobipopulaatioiden havaitseminen tyypin 1 diabeteksen ulosteetäytteillä Ihmisen autoimmuunisairauksien puhkeamiseen vaikuttavat hyvin monenlaiset häiriöt solujen toiminnassa ja autoimmuunisairauksien ...
  • Molecular effects of missense mutations - Bioinformatics analysis of genetic defects 

   Thusberg, Janita
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 968 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Tietoa ihmisen geneettisistä eroista saadaan nykyaikaisilla menetelmillä nopeasti, mutta niiden mahdollisista yhteyksistä sairauksiin ja geneettisten sairauksien molekyylitason mekanismeista ei ymmärretä vielä riittävästi. ...
  • Mutational effects on protein structures: Knowledge gained from databases, predictions and protein models 

   Khan, Sofia
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 935 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Valkuaisaineet eli proteiinit ovat välttämättömiä elämää ylläpitäviä molekyylejä. Kaikkien proteiinien rakennusohjeet ovat perimässä ja ne rakentuvat 20 erilaisesta aminohaposta, joiden ominaisuudet ja järjestys määrittelevät ...
  • Primary Immunodeficiency Information Knowledge Services 

   Samarghitean, Crina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1209 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Tutkijat pystyvät tuottamaan uusilla menetelmillä suuria tietomääriä (esim. teksti- ja multimedialähteistä), mikä on haaste tutkijayhteisölle. Bioinformatiikan avulla voidaan madaltaa kynnystä tiedon hyödyntämiseen ...
  • Pseudogenes and Gene Duplications Tell a Story of Evolutionary Fates of Animal Alpha Carbonic Anhydrases 

   Tolvanen, Martti
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1327 (Tampere University Press, 2013)
   Artikkeliväitöskirja
   Tässä väitöskirjassa on tutkittu hiilihappoanhydraaseja (CA), entsyymejä jotka muuttavat hiilidioksidia vetykarbonaatti-ioneiksi ja päin vastoin. Hiilihappoanhydraasit ovat tarpeellisia hengityksessä, happo-emästasapainon ...