• Adjective Pairs Ending in -ic and -ical: a Study of Variation and Change across Centuries 

   Kaunisto, Mark (Omakustanne, 2004)
   Väitöskirja
   Viime vuosina korpuslingvistinen tutkimus on avannut suuren määrän uusia tutkimuslinjoja kielen kehityksen suhteen. Joidenkin kielellisten yksiköiden käyttöön perehtyminen edellyttää lukuisten esimerkkien tarkastelua, ja ...
  • Failures by Design: The Transparent Author in English Satire from Marprelate to Pope 

   Kakko, Tommi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1299 (Tampere University Press, 2013)
   Monografiaväitöskirja
   Auktorin vilpittömyys englantilaisessa satiirissa Satiirista kirjallisuutta käsittelevä kirjallisuuskritiikki on perinteisesti tulkinnut satiiria moraalisena kirjallisuutena, jonka tarkoituksena on kritisoida paheita ...
  • Hedging in Scientifically Oriented Discourse. Exploring Variation According to Discipline and Intended Audience 

   Varttala, Teppo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 138 (Tampere University Press, 2001)
   Väitöskirja
   Tieteellistä kielenkäyttöä käsittelevässä kirjallisuudessa on viime vuosikymmeninä kiinnitetty enenevässä määrin huomiota varsinkin tieteellisten tutkimusartikkelien kielellisiin piirteisiin. Tutkimusartikkelien on esitetty ...
  • Hunger, Consumption, and Identity in Elizabeth Gaskell´s Novels 

   Koivuvaara, Pirjo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1191 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Tutkin väitöskirjassani nälän ja syömisen suhdetta identiteetin rakentumiseen ja rakentamiseen sekä sen määrittelemiseen englantilaisen 1800-luvun kirjailijan Elizabeth Gaskellin (1810-1865) viidessä romaanissa. Näissä ...
  • (No) More Family: reading Family and Serial Murder in Patricia Cornwell's Gault-Trilogy 

   Piipponen, Maarit
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 17 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Väitöskirja '(No) More Family: Reading Family and Serial Murder in Patricia Cornwell's Gault-Trilogy' tutkii perheen ja sarjamurhan yhteenkietoutumista amerikkalaisen rikoskirjailijan Patricia Cornwellin kolmessa Kay ...
  • Paul Auster's Spatial Imagination 

   Salmela, Markku
   Acta Universitatis Tamperensis : 1166 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Usein toistetun näkemyksen mukaan länsimainen kulttuuri on viime vuosikymmeninä kokenut niin sanotun tilallisen käänteen. Tilaan liittyvät havainnot ovat alkaneet entistä vahvemmin vaikuttaa aikajanan aiemmin hallitsemaan ...
  • Royal Power and Authority in Shakespeare s Late Tragedies 

   Manninen, Alisa (2010)
   Väitöskirja
   Myöhäisissä tragedioissaan William Shakespeare palaa niihin poliittisiin kysymyksiin, jotka olivat jääneet syrjemmälle hänen varhaisempien töidensä jälkeen. Kuningas Lear, Macbeth ja Antonius ja Kleopatra yhdistävät kaksi ...
  • "Self-discipline strategies were easy to design but difficult to adhere to" – A Usage-Based Study of the Tough Construction in English 

   Höglund, Mikko (Omakustanne, 2014)
   Monografiaväitöskirja
   Englannin kielen tough-rakenne ja sen käyttö Väitöskirjassa tarkastellaan englannin nk. tough-rakennetta (John is tough to please), sen käyttöä ja kehitystä 1700-luvulta nykypäivään, sekä verrataan sitä lähirakenteisiin, ...
  • Teaching English Cultural Background: Introducing the Target Culture into Chinese Secondary School 

   Xiao, Long-Fu
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 86 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2001)
   Väitöskirja
   Kulttuurin opetus kielen opetuksessa on toisaalta yksinkertainen, toisaalta monitahoinen aihe, joka on herättänyt kiinnostusta yli vuosisadan ajan. Erityisesti on keskusteltu siitä, mikä osa kulttuuria tulisi integroida ...
  • The Break of Paul de Man 

   Toikkanen, Jarkko
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 752 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Tutkin väitöskirjassani The Break of Paul de Man kielellisen ymmärtämisen mahdollisuutta kirjallisuusteoreetikko Paul de Manin (1919-1983) näkökulmasta. Esimerkkeinäni toimivat muutamat de Manin itsekin arvostamista ...
  • The Optical Trade: Richard Wright and the African-American Place in the Field of Vision 

   Tuhkanen, Mikko (Omakustanne, 2000)
   Väitöskirja
   Väitös tarkastelee visuaalisuuden ja rodun käsitteitä afrikkalaisamerikkalaisen kirjailijan Richard Wrightin (1908-1960) tuotannossa. Yhdistämällä Wrightin tekstit ranskalaiseen psykoanalyyttiseen teoriaan katseesta, ...
  • "Time is Everything with Him": The Concept of the Eternal Now in Nineteenth-Century Gothic 

   Angelis, Christos
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1830 (Tampere University Press, 2017)
   Monografiaväitöskirja
   Väitöskirjassani analysoin ikuisen nyt-hetken käsitettä – eli "tässä ja nyt"-nykyhetkeä, jonka rajat ovat epäselviä – 1800-luvun goottilaisen kirjallisuuden kontekstissa. Väitän, että koska goottilainen kirjallisuus ei ...
  • Truth, Justice, and the American Way? The Popular Geopolitics of American Identity in Contemporary Superhero Comics 

   Miettinen, Mervi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1266 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Väitöskirja tutkii amerikkalaisen supersankarisarjakuvan suhdetta Yhdysvaltojen kansalliseen ja kulttuuriseen identiteettiin. Tutkimus tarjoaa sekä kokonaiskuvan supersankarisarjakuvan kulttuurisesta merkityksestä että ...
  • Universals in a Universal Language? - Exploring Verb-Syntactic Features in English as a Lingua Franca 

   Ranta, Elina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1366 (Tampere University Press, 2013)
   Monografiaväitöskirja
   Englanti on viimeisten vuosikymmenten aikana nopeasti noussut maailmankieleksi, jolla ei ole vertaistaan ihmiskunnan kielellisessä historiassa. Englannista on tullut kansainvälisissä yhteyksissä useimmin käytetty yhteinen ...
  • Variation in the Progressive: A Corpus-based Study into World Englishes 

   Rautionaho, Paula
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1485 (Tampere University Press, 2014)
   Monografiaväitöskirja
   Englannin kielen progressiivi ja sen käyttö maailmanenglanneissa Tutkimuksessa tarkastellaan englannin kielen progressiivin (BE + -ing) käyttöä ns. maailmanenglanneissa, kaiken kaikkiaan kahdeksassa varieteetissa (mm. ...