• A Community Intervention Trial for Smoking Cessation in Rural Kerala, India 

   Radhakrishnan Nair, Jayakrishnan
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1619 (Tampere University Press, 2015)
   Artikkeliväitöskirja
   Yhteisöinterventio auttaa miesten tupakoinnin lopettamista Keralan maaseudulla Tupakointi on maailmanlaajuinen terveysongelma – niin myös Intiassa, jossa 48% miehistä ja 20% naisista käyttää tupakkaa joko polttamalla ...
  • Abortions and sexually transmitted infections among women in St. Petersburg in the early 2000s. Comparison by population based surveys in Estonia and Finland 

   Regushevskaya, Elena
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 883 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Tausta Venäjällä raskauden keskeytykset ja sukupuolitaudit ovat yleisiä, kun taas naapurimaassa Suomessa sekä aborttien että sukupuolitautien määrät ovat pysytelleet suhteellisen alhaisina. Entisenä neuvostomaana Viro jakaa ...
  • Age-standardization of relative survival ratios for cancer patients 

   Pokhrel, Arun
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 674 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Syöpäpotilaat kuolevat syöpänsä lisäksi myös muihin kuolemansyihin, vanhat useammin kuin nuoret. Tämän kilpailevan kuolleisuuden eliminointi tehdään turvautumatta potilaskohtaisiin kuolemansyytietoihin arvioimalla kilpaileva ...
  • An Evaluation of Survival of Cancer Patients Based on Registry Data From Low or Medium Resource Countries 

   Rajaraman, Swaminathan
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1193 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Syöpätaakka kasvaa maailmanlaajuisesti. Erityisesti kehitysmaat ovat huonosti varautuneita tähän muutokseen mm. kehittymättömistä seurantajärjestelmistä johtuen. Monialainen kansainvälinen yhteistyö on tarpeen kehittyneitten ...
  • Associations of Smoking, Alcohol Consumption and Physical Activity with Health and Health Care Utilization - A Prospective Follow-up of Middle-aged and Elderly Men and Women 

   Haapanen-Niemi, Nina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 25 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Fyysinen aktiivisuus ja tupakoimattomuus suojaavat pitkäaikaissairauksilta ja vähentävät terveyspalvelujen käyttöä Tupakointi, runsas alkoholin käyttö ja fyysinen inaktiivisuus ovat monien pitkäaikaissairauksien ja ...
  • Asthma and Oral Health 

   Laurikainen, Kari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 193 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin astman, allergian ja astmalääkityksen vaikutusta suun terveydentilaan. Tutkimukseen osallistui yli 600 astmaa sairastavaa aikuista ja saman verran terveitä henkilöitä vertailuryhmänä. ...
  • Biomarkers for risk of breast cancer during pregnancy: A nested case control study 

   Agborsangaya, Calypse Bessem
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1038 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Rintasyöpä on iso kansanterveyden ongelma. Se on yhä yleisempi myös hedelmällisessä iässä olevalla naisväestöllä. Huomionarvoista on sen esiintyminen raskauteen liittyen, nk. raskaudenaikainen rintasyöpä (pregnancy associated ...
  • Cancer Incidence in Five Provinces of Iran: Ardebil, Gilan, Mazandaran, Golestan and Kerman, 1996-2000 

   Fallah, Mahdi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 600 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Syöpä on Iranin toiseksi yleisin ei-tapaturmainen kuolinsyy heti sydän- ja verisuoni-sairauksien jälkeen. Syöpätaakan arvioimiseksi syöpäilmaantuvuuden, -kuolleisuuden ja vallitsevuuden määrittäminen on ensiarvoisen tärkeää. ...
  • Caregiver behaviors and attitudes in the home use of lipid-based nutrient supplements for treating underweight children in Malawi 

   Flax, Valerie L.
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 964 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Undernutrition is an important public health problem that affects millions of children. It contributes to poor health and mortality and has negative consequences that continue into adulthood. The burden of child undernutrition ...
  • Causes and consequences of mammographic parenchymal patterns 

   Salminen, Tiina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 57 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Rintasyöpä on suomalaisten naisten yleisin ja lisääntymässä oleva syöpämuoto. Vuosittain yli 3000 naisella diagnosoidaan rintasyöpä. Rinnan kuvantamismenetelmistä yleisin on mammografia eli rinnan röntgenkuvaus. Jo ...
  • Cervical Cancer Control in Rural India 

   Budukh, Atul
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 655 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Intian yli miljardiin nousevasta väestöstä noin kolme neljännestä asuu maaseudulla, jossa syövän toteamis- ja hoitomahdollisuudet ovat vähäiset. Kohdunkaulan syöpä on siellä yleisin syöpätauti. Intian suurin syöpäkeskus ...
  • Determinants of Sensitivity of Mammography 

   Saarenmaa, Irma
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 135 (Tampere University Press, 2001)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen taustaa Rintasyöpä on suomalaisten yleisin ja yleistyvä syöpäsairaus. Laajoissa seulontatutkimuksissa on todettu, että mammografiaan perustuvalla rintasyöpäseulonnalla voidaan alentaa rintasyöpäkuolleisuutta. ...
  • Diet in early life and antibody responses to cow s milk and type 1 diabetes associated autoantigens 

   Erkkola, Maijaliisa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 502 (Tampere University PressKansanterveyslaitos, 2006)
   Väitöskirja
   Tyypin 1 diabetes eli ns. nuoruustyypin diabetes kuuluu suomalaislasten yleisimpien kroonisten sairauksien joukkoon heti allergisten sairauksien jälkeen. Nuoruustyypin diabetekseen sairastutaan ennen murrosikää Suomessa ...
  • Early life diet and asthma, with an emphasis on the role of fatty acids 

   Lumia, Mirka
   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimus : 145 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014)
   Artikkeliväitöskirja
   Varhainen ravitsemus ja lapsuusiän astma Astma on lasten yleisin krooninen sairaus ja siihen liittyy voimakas perinnöllinen alttius. Perinnölliset tekijät muuttuvat kuitenkin hitaasti eivätkä yksinään riitä selittämään ...
  • Epidemiological study of the role of vitamin D in the aetiology of ovarian cancer 

   Toriola, Adetunji
   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimus : 47 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2011)
   Väitöskirja
   Johtuen oireiden salakavaluudesta useimmat munasarjasyöpätapaukset todetaan pitkälle edenneinä ja munasarjasyöpä on hyvin tappava gynekologinen syöpä. Maantieteellisesti taudin ilmaantuvuus ja tautiin kuolleisuus vaihtelevat ...
  • Erectile Dysfunction: Prevalence, Incidence and Risk Factors 

   Shiri, Rahman
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 345 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli selvittää erektiohäiriöiden esiintyvyyttä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen aineisto koostui 3152 vuosina 1924, 1934 ja 1944 syntyneestä miehestä Tampereen seudulla. ...
  • Estimating Cancer Burden in China 

   Yang, Ling
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 489 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatyön tavoitteena oli arvioida syöpätaakan suuruutta Kiinassa viime vuosina, ottaen huomion sekä ilmaantuvuus että kuolleisuus. Nämä tulokset tarjoavat pohjan syövän torjuntatyölle kuten ennaltaehkäisylle. ...
  • Estimation of Cancer Pattern by Means of Hospital-based Cancer Registries and Pathology Laboratory Data 

   Dhar, Murali
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1817 (Tampere University Press, 2017)
   Monografiaväitöskirja
   Cancer registration is one of the necessary ingredients of any cancer control programme. The requirement of cancer registration would be that it has to be population-based with diagnostic, clinical and treatment details ...
  • Evaluation of Sociodemographic, Reproductive and Screening-related Factors on Risk of and Survival from Cervical Cancer in Rural South India 

   Vinoda Thulaseedharan, Jissa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1764 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Kohdunkaulan syövän esiintyvyys ja elossaololuku vaihtelee sekä maiden välillä että maakohtaisesti. Alhainen sosioekonominen asema sekä suurentaa sairastumisvaaraa että pienentää todennäköisyyttä parantua syövästä. Kun ...
  • Evaluation of Visual Screening in Prevention of Cervical and Oral Cancer in India 

   Muwonge, Richard
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 760 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Kohdunkaulan syöpä ja suusyöpä ovat merkittäviä kansanterveysongelmia Intiassa. Kehitysmaaoloissa länsimaissa yleisesti käytetty kohdunkaulan solunäytteisiin (ns. PAPA-koe) perustuva seulontamenetelmä ei kalleutensa vuoksi ...