• Ambiguity of performance management in the fire safety policy of Finland 

   Autero, Anniina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1247 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Muuttuvat tavoitteet, epätäydellinen informaatio, aikapaineet, epävarmuus ja vaihtuvat olosuhteet ovat julkisjohtajan arkipäivää. Näistä huolimatta julkisjohtaja on vastuussa toiminnalla aikaansaaduista tuloksista ja ...
  • Maatalousyrittäjien lomituspalvelut, vastaako tarkoitustaan - vastaako tarpeita 

   Henttinen, Seija
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 933 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Maatalousyrittäjien työ- ja toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Lisäksi maatalouspolitiikan muutos ja elinkeinorakenteiden kehitys vaikuttavat maatalouteen ja maatalousammattien kuormittavuuteen. Maatalousyrittäjien työ ...
  • Toimintolaskennan käyttömahdollisuudet ja hyödyt kunnan johtamistyössä 

   Tammi, Jari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 528 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatyö käsittelee toimintolaskennan ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia erityisesti kuntien johtamisessa. Toimintolaskenta on yksi johdon laskentatoimen muodoista. Se on syntynyt teollisen yhteiskunnan tarpeisiin ...