• Exercise in Older Women: Effects on Falls, Function, Fear of Falling and Finances 

   Patil, Radhika
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1592 (Tampere University Press, 2015)
   Artikkeliväitöskirja
   Hyvä liikkumis- ja toimintakyky ovat keskeisiä ikäihmisille päivittäisistä toiminnoista selviytymisen ja elämänlaadun kannalta. Toimintakyvyn heikkeneminen altistaa iäkkäät kaatumisille ja vammoille, joista puolestaan ...