• 85 vuotta täyttäneiden virtsatieinfektio 

   Heinämäki, Pentti
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 11 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatyössä tutkittiin 85 vuotta täyttäneiden tamperelaisten virtsatieinfektiota (VTI). Vuonna 1977 Tampereella asui 674 kyseiseen ikäryhmään kuuluvaa henkilöä. Heistä 561 (83%) osallistui alkututkimukseen vuonna ...
  • Arki uudessa kotimaassa - Entisestä Neuvostoliitosta Suomeen iäkkäinä muuttaneiden arki, sosiaaliset suhteet ja kotoutuminen 

   Heikkinen, Sari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1509 (Tampere University Press, 2015)
   Artikkeliväitöskirja
   Ikääntyvistä maahanmuuttajista ei toistaiseksi ole juuri tutkimustietoa Suomessa. Kansainvälisten tutkimusten tuloksia on hankala siirtää suomalaiseen yhteiskuntaan, sillä maahanmuuttajien lukumäärä on Suomessa hyvin pieni ...
  • Ethano-induced alterations in the nervous system of rat 

   Riikonen, Jarno
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 330 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Epidemiologiset tutkimukset ovat osoittaneet runsaan alkoholin käytön lisäävän kuolleisuutta ja syövän ilmaantuvuutta sekä vaurioittavan hermostoa. Toisaalta kohtalainen alkoholin kulutus vähentää sepelvaltimotautikuolleisuutta, ...
  • Ethanol withdrawal symptoms and ethanol-induced neuropathology- effects of dexmedetomidine treatment and aging 

   Riihioja, Päivi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 529 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Pitkäkestoisen runsaan alkoholinkäytön on osoitettu aiheuttavan degeneratiivisia muutoksia useilla aivoalueilla mukaanlukien isoaivokuorella, hippokampuksessa, pikkuaivoissa ja aivorungossa, sekä myös ääreishermostossa. ...
  • Gastroscopy and colonoscopy in very old patients 

   Seinelä, Lauri
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 237 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin ylävatsan- ja paksusuolentähystyksen käyttöä hyvin iäkkäiden potilaiden tutkimisessa ja hoidossa. Tämän lisäksi tutkittiin hyvin iäkkäiden peptisen ulkustaudin erityispiirteitä. Eri ...
  • Good Human Life in Assisted Living for Older People : What the residents are able to do and be 

   Pirhonen, Jari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1773 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Vanhustenhoidon rakennemuutoksen seurauksena tehostettu palveluasuminen on kasvattanut nopeasti osuuttaan vanhojen ihmisten ympärivuorokautisen hoidon muotona. Vanhainkoti- ja terveyskeskushoitoon verrattuna tehostettu ...
  • Health and Illness at the Age of 90 

   Goebeler, Sirkka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 919 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Väestö ikääntyy nopeasti, ja nopeimmin kasvava ikäryhmä ovat yli 85-vuotiaat. Monet sairaudet yleistyvät iän myötä, mutta arkitieto kertoo hyvin iäkkäiden olevan pääosin hyväkuntoisia ja melko terveitä. Väestötason tietoa ...
  • Health promotion by nurses for older persons in hospitals 

   Frey, Sibylle Maja
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1852 (Tampere University Press, 2018)
   Monografiaväitöskirja
   Jo pitkään terveyden edistämistä ja sen tavoitetta auttaa iäkkäitä ihmisiä hallitsemaan ja parantamaan terveyttään on pidetty terveyden ammattilaisten tärkeänä tehtävänä. Tämä väitöskirja käsittelee sairaanhoitajien ...
  • Neuronal dysfunction in aging and Alzheimer´s disease 

   Hatanpää, Kimmo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 2 (Tampere University Press, 1999)
   Väitöskirja
   Alzheimerin tauti on yleisin dementian syy vanhuksilla. Kliinisesti hermosolujen toimintahäiriö voidaan todeta positroni-emissio tomografialla, joka näyttää energia-aineenvaihdunnan vähentymisen Alzheimer potilaiden aivoissa. ...
  • Neuropathology of Aging and Long-term Ethanol Consumption 

   Rintala, Jyrki
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 155 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   On esitetty, että pitkäaikainen alkoholinkäyttö nopeuttaisi aivojen vanhenemismuutoksia. Tämä oletus on perustunut havaintoihin, joissa keski-ikäisten alkoholistien aivokudoskato on muistuttanut terveiden iäkkäiden ihmisten ...
  • Obesity in the Oldest Old : Associations of body mass index and waist circumference with physical functioning and mortality 

   Lisko, Inna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1768 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Lihavuus ja alipaino ovat yhteydessä heikkoon toimintakykyyn niin keski-ikäisillä kuin ikääntyneillä, mutta ikääntyneillä lihavuuden yhteys kuolleisuuteen on lievempi. Lihavuuden yhteyksiä toimintakykyyn ja kuolleisuuteen ...
  • Patterns of care in the last two years of life. Care transitions and places of death of old people 

   Aaltonen, Mari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1588 (Tampere University Press, 2015)
   Artikkeliväitöskirja
   Väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin miten yli 70-vuotiaat vuosina 1998 - 2008 kuolleet ihmiset siirtyivät kodin ja eri hoitopaikojen välillä kahden viimisen elinvuoden aikana ja mikä oli heidän viimeinen hoitopaikkansa ...
  • Social inequality in the health of the oldest old : Socioeconomic differences in health, functioning, mortality and long-term care use in the population aged 90+ 

   Enroth, Linda
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1840 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Sosioekonomiset terveyserot on hyvin tunnistettu maailmanlaajuisesti. Korkeamman sosioekonomisen aseman omaavilla on parempi terveys ja he elävät pidempään kuin matalammassa asemassa olevat. Sosioekonomiseen asemaan ...
  • Successful aging among the oldest old 

   Nosraty, Lily
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1876 (Tampere University Press, 2018)
   Artikkeliväitöskirja
   Vuosisatojen ajan ihmiset ja yhteiskunnat ovat tavoitelleet pidempää ja terveempää elämä ja parempaa elämän laatua. Nyt 21. vuosisadalla voimme todistaa vanhuusiän kuolleisuuden nopeaa laskua ja hyvin vanhan ikäryhmän ...