• 85 vuotta täyttäneiden virtsatieinfektio 

   Heinämäki, Pentti
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 11 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatyössä tutkittiin 85 vuotta täyttäneiden tamperelaisten virtsatieinfektiota (VTI). Vuonna 1977 Tampereella asui 674 kyseiseen ikäryhmään kuuluvaa henkilöä. Heistä 561 (83%) osallistui alkututkimukseen vuonna ...
  • Arki uudessa kotimaassa - Entisestä Neuvostoliitosta Suomeen iäkkäinä muuttaneiden arki, sosiaaliset suhteet ja kotoutuminen 

   Heikkinen, Sari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1509 (Tampere University Press, 2015)
   Artikkeliväitöskirja
   Ikääntyvistä maahanmuuttajista ei toistaiseksi ole juuri tutkimustietoa Suomessa. Kansainvälisten tutkimusten tuloksia on hankala siirtää suomalaiseen yhteiskuntaan, sillä maahanmuuttajien lukumäärä on Suomessa hyvin pieni ...
  • Ethano-induced alterations in the nervous system of rat 

   Riikonen, Jarno
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 330 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Epidemiologiset tutkimukset ovat osoittaneet runsaan alkoholin käytön lisäävän kuolleisuutta ja syövän ilmaantuvuutta sekä vaurioittavan hermostoa. Toisaalta kohtalainen alkoholin kulutus vähentää sepelvaltimotautikuolleisuutta, ...
  • Ethanol withdrawal symptoms and ethanol-induced neuropathology- effects of dexmedetomidine treatment and aging 

   Riihioja, Päivi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 529 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Pitkäkestoisen runsaan alkoholinkäytön on osoitettu aiheuttavan degeneratiivisia muutoksia useilla aivoalueilla mukaanlukien isoaivokuorella, hippokampuksessa, pikkuaivoissa ja aivorungossa, sekä myös ääreishermostossa. ...
  • Gastroscopy and colonoscopy in very old patients 

   Seinelä, Lauri
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 237 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin ylävatsan- ja paksusuolentähystyksen käyttöä hyvin iäkkäiden potilaiden tutkimisessa ja hoidossa. Tämän lisäksi tutkittiin hyvin iäkkäiden peptisen ulkustaudin erityispiirteitä. Eri ...
  • Good Human Life in Assisted Living for Older People : What the residents are able to do and be 

   Pirhonen, Jari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1773 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Vanhustenhoidon rakennemuutoksen seurauksena tehostettu palveluasuminen on kasvattanut nopeasti osuuttaan vanhojen ihmisten ympärivuorokautisen hoidon muotona. Vanhainkoti- ja terveyskeskushoitoon verrattuna tehostettu ...
  • Health and Illness at the Age of 90 

   Goebeler, Sirkka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 919 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Väestö ikääntyy nopeasti, ja nopeimmin kasvava ikäryhmä ovat yli 85-vuotiaat. Monet sairaudet yleistyvät iän myötä, mutta arkitieto kertoo hyvin iäkkäiden olevan pääosin hyväkuntoisia ja melko terveitä. Väestötason tietoa ...
  • Neuronal dysfunction in aging and Alzheimer´s disease 

   Hatanpää, Kimmo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 2 (Tampere University Press, 1999)
   Väitöskirja
   Alzheimerin tauti on yleisin dementian syy vanhuksilla. Kliinisesti hermosolujen toimintahäiriö voidaan todeta positroni-emissio tomografialla, joka näyttää energia-aineenvaihdunnan vähentymisen Alzheimer potilaiden aivoissa. ...
  • Neuropathology of Aging and Long-term Ethanol Consumption 

   Rintala, Jyrki
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 155 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   On esitetty, että pitkäaikainen alkoholinkäyttö nopeuttaisi aivojen vanhenemismuutoksia. Tämä oletus on perustunut havaintoihin, joissa keski-ikäisten alkoholistien aivokudoskato on muistuttanut terveiden iäkkäiden ihmisten ...
  • Obesity in the Oldest Old : Associations of body mass index and waist circumference with physical functioning and mortality 

   Lisko, Inna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1768 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Lihavuus ja alipaino ovat yhteydessä heikkoon toimintakykyyn niin keski-ikäisillä kuin ikääntyneillä, mutta ikääntyneillä lihavuuden yhteys kuolleisuuteen on lievempi. Lihavuuden yhteyksiä toimintakykyyn ja kuolleisuuteen ...
  • Patterns of care in the last two years of life. Care transitions and places of death of old people 

   Aaltonen, Mari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1588 (Tampere University Press, 2015)
   Artikkeliväitöskirja
   Väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin miten yli 70-vuotiaat vuosina 1998 - 2008 kuolleet ihmiset siirtyivät kodin ja eri hoitopaikojen välillä kahden viimisen elinvuoden aikana ja mikä oli heidän viimeinen hoitopaikkansa ...
  • Social inequality in the health of the oldest old : Socioeconomic differences in health, functioning, mortality and long-term care use in the population aged 90+ 

   Enroth, Linda
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1840 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Sosioekonomiset terveyserot on hyvin tunnistettu maailmanlaajuisesti. Korkeamman sosioekonomisen aseman omaavilla on parempi terveys ja he elävät pidempään kuin matalammassa asemassa olevat. Sosioekonomiseen asemaan ...