Viitteet 1-20 / 2286

  • "Mehän opimme enemmän kuin lapset" Opettaja dialogisena auktoriteettina 

   Arnkil, Marikki
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 43 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Monografiaväitöskirja
   Tutkimukseni ydinkäsitteet ovat dialogi ja dialogisuus. Dialogista opettamista ja dialogia oppitunneilla on suomalaisessa koulukontekstissa tutkittu empiirisesti useimmiten vuorovaikutuksen näkökulmasta tai tietynlaisina ...
  • Sopeutuminen, resurssit ja alueellisuus vapaassa sivistystyössä 

   Mäki, Matti
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 52 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Monografiaväitöskirja
   Aikuiskoulutus Suomessa jaetaan ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. Tämä tutkimus kohdistuu vapaaseen sivistystyöhön ja vapaan sivistystyön oppilaitoksiin: liikunnan koulutuskeskuksiin, opintokeskuksiin, ...
  • The cultural event as a test bench of work-based pedagogy in vocational higher education : A study of strategic partnership, commitment, and expansive learning in a regional network 

   Kuoppala, Eeva
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 50 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Monografiaväitöskirja
   Tutkimuksessa analysoitiin ammatillisen korkeakoulutuksen ja työelämäorganisaatioiden yhteistyötä ja oppimista alueellisessa verkostossa uudenlaisen kulttuuritapahtuman kehittämishankkeen aikana. Kulttuuritapahtuma toteutti ...
  • Nurse managers' work-related empowerment : Evaluated in connection to power issues and Organizational Social Context 

   Trus, Marija
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 44 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Artikkeliväitöskirja
   Osastonhoitajien työssä voimaantuminen, vaikutusvalta ja organisaation toimintaympäristö. Nykypäivän terveydenhuolto-organisaatiot kokevat muutoksia ja uudistuksia. Tämä nostaa esiin uusia haasteita osastonhoitajille, ...
  • Erityistä tukea tarvitseviin lapsiin kohdistuva väkivalta 

   Koivula, Tanja
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 24 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Artikkeliväitöskirja
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja muodostaa synteesi erityistä tukea tarvitsevien lasten kokemasta väkivallasta. Tutkimuksen tavoitteena oli nostaa esille erityistä tukea tarvitseviin lapsiin kohdistuvaa ...
  • Sexual behavior in adolescence: The role of depression, delinquency, and family-related factors 

   Savioja, Hanna
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 41 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Artikkeliväitöskirja
   Aiempi tutkimus on käsitellyt nuorten seksuaalikäyttäytymistä muun muassa suhteessa mielenterveyden häiriöihin, vanhempien kasvatustyyliin, päihteiden ja alkoholin käyttöön, mutta suurin osa on jättänyt huomiotta kyseisten ...
  • A Zebrafish Model for Host-pathogen Interactions in Streptococcal Infections 

   Saralahti, Anni
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 10 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Artikkeliväitöskirja
   Streptococcus pneumoniae (pneumokokki) ja Streptococcus agalactiae ovat maailman yleisimpiä keuhkokuumeen, sepsiksen ja aivokalvontulehduksen aiheuttajia erityisesti pienillä lapsilla. S. pneumoniae-bakteerin on arvoitu ...
  • Life of Artifice : Ontology beyond the human condition 

   Kylmälä, Timo
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 40 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Monografiaväitöskirja
   Väitöskirjani luotaa ihmisenä olemisen ja toimimisen luonnetta ja rajoja 2010-luvun lopun maailmassa käyttäen kiinnekohtanaan Hannah Arendtin vuonna 1958 ilmestyneessä The Human Condition -teoksessa esittämää jäsennystä ...
  • Molecular detection of enteroviruses in cell and tissue samples : Implications in type 1 diabetes 

   Laiho, Jutta
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 37 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Artikkeliväitöskirja
   Tyypin 1 diabetes on sairaus, johon ei ole parannuskeinoa eikä ennaltaehkäisevää hoitoa. Tyypin 1 diabeteksessa insuliinia tuottavat haiman beetasolut ovat vaurioituneet tai tuhoutuneet kroonisen autoimmuuniprosessin ...
  • Haemodynamic influences of liquorice and fermented milk products containing lactotripeptides and plant sterol esters 

   Hautaniemi, Elina
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 22 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Artikkeliväitöskirja
   Kohonnut verenpaine on merkittävä riskitekijä sydän- ja verisuonisairauksille sekä ennenaikaiselle kuolemalle maailmanlaajuisesti. Kohonnut verenpaine esiintyy usein yhdessä keskivartalolihavuuden, dyslipidemian ja ...
  • Assisting Navigation and Object Selection with Vibrotactile Cues 

   Nukarinen, Tomi
   Dissertations in Interactive Technology : 30 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Artikkeliväitöskirja
   Our lives have been drastically altered by information technology in the last decades, leading to evolutionary mismatches between human traits and the modern environment. One particular mismatch occurs when visually demanding ...
  • School Violence and Sexual Identity Among United States Adolescents : Results from the Youth Risk Behavior Surveillance System, 1995-2015 

   Olsen, Emily
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 28 (Tampere University, 2019)
   Artikkeliväitöskirja
   Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata vertaisten toteuttaman kaltoinkohtelun ja kiusaamisen yleisyyttä ja ajallisia muutoksia sekä kuvata nuorten seurusteluun liittyvän kaltoinkohtelun yleisyyttä ja määrää eri seksuaalisen ...
  • On Knowledge Discovery Experimented with Otoneurological Data 

   Varpa, Kirsi
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 31 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Artikkeliväitöskirja
   Diagnosis of otoneurological diseases can be challenging due to similar kind of and overlapping symptoms that can also vary over time. Thus, systems to support and aid diagnosis of vertiginous patients are considered ...
  • Transcutaneous carbon dioxide in sleep-disordered breathing 

   Rimpilä, Ville
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 25 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Artikkeliväitöskirja
   Obstruktiivinen uniapnea on huomattava kansanterveydellinen ongelma. Erityisesti vaikeaan uniapneaan liittyy lisääntynyttä sairastuvuutta ja kuolleisuutta. Obstruktiivisen uniapnean lievempiin muotoihin tai osittaiseen ...
  • Preoperative Evaluation of Ovarian Tumors 

   Niemi, Riikka
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 27 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Artikkeliväitöskirja
   Munasarjakasvaimet ovat ryhmä hyvin erilaisia kasvaimia viattomasta hyvänlaatuisesta kasvaimesta aggressiiviseen syöpään. Ne ovat usein sattumalöydöksiä oireettomilla naisilla, jopa levinneessä syövässä. Diagnostiikan kulmakivi ...
  • Critically Ill Obstetric Patients : A retrospective study of intensive care unit-admitted obstetric patients’ episode of care 

   Seppänen, Pia
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 33 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Artikkeliväitöskirja
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata tehohoitoon joutuneiden obstetristen potilaiden hoitokokonaisuutta. Hoitokokonaisuutta on tarkasteltu raskauden ja synnytyksen aikaisten tapahtumien, tehohoitoprosessin sekä ...
  • The Biomechanical Properties of Flexor Tendon Repairs 

   Linnanmäki, Lasse
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 19 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Artikkeliväitöskirja
   Sormen koukistajajännekorjauksia on tutkittu viime vuosikymmeninä enenevissä määrin. Tästä huolimatta yhtenäistä tutkimusasetelmaa eri tutkimusten välillä ei ole olemassa. Korjauksia on tutkittu sekä staattisella että ...
  • The Journey of a Thousand Miles : Chinese Student Migration and Integration in Finland and Germany 

   Li, Hanwei
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 29 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Artikkeliväitöskirja
   Tämän cotutelle-sopimukseen perustuvan yhteisväitöskirjan tavoitteena on tunnistaa tekijöitä, jotka edistävät kiinalaisten korkeakouluopiskelijoiden liikkuvuutta Suomeen ja Saksaan, sekä tutkia ja vertailla kiinalaisop ...
  • Reverse Genetics to Study Immunity against Mycobacteria in Zebrafish (Danio rerio) 

   Ojanen, Markus
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 11 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Artikkeliväitöskirja
   Tuberculosis (TB) causes over a million mortalities annually. The disease is caused by the intracellular bacterial species Mycobacterium tuberculosis, and currently no completely preventive vaccination against the infection ...
  • Postpartum Depression : Time of onset, severity, symptoms, risk factors and treatment 

   Kettunen, Pirjo
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 21 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Artikkeliväitöskirja
   Depression after childbirth is common, the global prevalence being 10–15%. It is important to be aware of this depression because without care it may cause considerable problems for the mother herself, the infant and the ...