Kontrolloitu interventiotutkimus koulutyöpisteiden vaikutuksista koululaisten tuki- ja liikuntaelinten terveyteen

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Saarni, Lea -
dc.date.accessioned 2012-12-03T11:51:27Z
dc.date.available 2012-12-03T11:51:27Z
dc.date.issued 2009 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-7635-8 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/66439
dc.description.abstract Tutkimuksen perusteella uudenmallisilla koulutyöpisteillä, pyörällisellä satulatuolilla ja etuosasta kaarevalla työpöydällä, oli positiivisia vaikutuksia koululaisten istuma-asentoihin oppituntien aikana ja koululaiset pitivät niitä parempina kuin tavanomaisia, käytössä olevia koulutyöpisteitään. Uudenmalliset koulutyöpisteet olivat myös sopivampia koululaisten kehon mittoihin kuin tavanomaiset, käytössä olleet koulutyöpisteet. Satulatuolin ja etuosasta kaarevan työpöydän käyttö ei kuitenkaan vähentänyt koululaisten kokemien tuki- ja liikuntaelinoireiden (TULE -oireiden) voimakkuutta eikä parantanut koululaisten selän ryhtiä tai alaselän liikkuvuutta. Tutkimus osoitti, että koululaisten tuki- ja liikuntaelinten terveyteen liittyvien tekijöiden tutkiminen on haastavaa koululaisten suurten kasvu- ja kehityserojen vuoksi. Lisäksi koululaisten kokemien tuki- ja liikuntaelinoireiden voimakkuus vaihteli hyvin runsaasti. Pitkäkestoisia, koululaisten kasvun ajan kestäviä tutkimuksia tarvitaan selvittämään sekä koulutyöpisteiden että muiden kouluun liittyvien tekijöiden vaikutuksia koululaisten TULE -terveyteen. Lisäksi tarvitaan tietoa kasvuiässä ilmenevien tekijöiden vaikutuksista myöhempään TULE -terveyteen. TtM Lea Saarnin Tampereen yliopiston, terveystieteen laitoksella tehdyssä väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin uudenmallisen koulutyötuolin ja -pöydän sopivuutta 12-15 -vuotiaille koululaisille sekä työpisteen vaikutuksia koululaisten tuki- ja liikuntaelinten terveyteen. Tutkimus tehtiin vuosina 2002-2004 Tampereen ja Porin ruotsinkielisissä kouluissa. Koululaisilta mitattiin tutkimuksen aikana kehon eri suhdemittoja, videoitiin istuma-asentoja oppituntien aikana, kartoitettiin terveystottumuksia sekä tuki- ja liikuntaelinten kuormittuneisuuden ja kiputuntemusten voimakkuuksia, mitattiin selän ryhtiä ja alaselän liikkuvuutta ja kysyttiin heidän mielipiteitään koulutyöpisteistä. fi
dc.description.abstract This study indicated that the proportion of time schoolchildren sat with their back and neck in upright posture increased more in the intervention group compared to the controls during follow-up. At baseline, prior to introduction of the new workstations (saddle-type chairs with wheels and adjustable desks with comfort curve for the body )workstation-related opinions did not indicate a statistical difference between the intervention and control groups. During follow-up, positive changes in opinions were seen among intervention participants and negative changes among controls, the difference between groups being statistically significant. When comparing workstation opinions in the younger age groups during 24 month follow-up, the difference between the intervention and control groups was no longer statistically significant. Additionally, the new design of workstations were more appropriate for the schoolchildren s anthropometrics compared to conventional workstations. Time effects between the groups differed significantly in all musculoskeletal strain and present pain symptom intensity levels except in the upper limbs. Changes in pain intensity levels during the last six months were similar in both groups. No statistical differences were seen over time during follow-up either regarding spine positions or mobility between the groups. This study indicated that musculoskeletal-related factors are very difficult to investigate among this age group for the large growth and developmental differences among children. Additionally, musculoskeletal symptoms are very subjective opinions and vary a lot among children. This study was a controlled intervention with two-year follow-up between 2002 and 2004. Participants of this study were 6th and 8th grade (12 and 14 year old) schoolchildren from two Swedish speaking comprehensive schools in Finland. Schoolchildren s anthropometrics, sitting postures during school lessons, musculoskeletal symptoms, spine positions and mobility and opinions of the workstations were measured during follow-up. en
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 978-951-44-7634-1 -
dc.title Kontrolloitu interventiotutkimus koulutyöpisteiden vaikutuksista koululaisten tuki- ja liikuntaelinten terveyteen -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-7635-8 -
dc.relation.numberinseries 1390 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 1816 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 817 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Kansanterveystiede - Public Health -
dc.date.dissertation 2009-04-25 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Lääketieteellinen tiedekunta | en=Faculty of Medicine| -
dc.department fi=Terveystieteen laitos | en=Tampere School of Public Health| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot