Eronneiden miesten kodit ja kotikäytännöt

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Autonen-Vaaraniemi, Leena -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:06:56Z
dc.date.available 2012-12-03T12:06:56Z
dc.date.issued 2009 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-7811-6 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/66515
dc.description.abstract Aiemmassa sosiaalitutkimuksessa eronneet miehet on nähty pääsääntöisesti ongelmana. Myös miehen koti on määrittynyt ongelmaksi, jos sitä ylipäänsä on otettu tutkimuksen aiheeksi. Nojautuen kriittiseen miestutkimukseen ja perhetutkimukseen tässä tutkimuksessa puretaan käsityksiä avioeron, miesten, kodin ja sosiaalisten ongelmien yhteenkietoutumisesta. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, mitä koti merkitsee eronneille miehille. Kiinnostuksen kohteena on myös se, mitä miehet tekevät kodissa ja millä tavoin miehet toimivat kotiin liittyen. Tutkimuksessa avioero nähdään kodin muutoskohtana, joka tuo esiin itsestään selvänä ja arkisena pidetyn kodin ulottuvuudet. Tulokset osoittavat, että koti merkitsee eronneille miehille vahvasti perhesuhteita ja läheissuhteita. Ne ovat usein ajallisesti jatkuvia. Miehet puhuvat kodistaan lasten, lastenlasten, elämänkumppanin, vanhempien, isovanhempien, ystävien, sisarusten, naapureiden ja lemmikeiden kannalta. Etenkin omat lapset ovat miehille kodin kiintopiste. Koti on miehille levollisen olemisen, mielihyvän ja työnteon paikka. Kodin puhtaus on miehille tärkeää, ruoanlaitto merkitsee harrastusta ja monet miehistä ovat kiinnostuneita kodin sisustamisesta. Iäkkäästä ja huonokuntoisesta vanhemmasta huolta pitäminen on muutamille miehistä osa kodin arkea. Tutkimustulosten mukaan mieheyden ihanteiden ja miesten perhe-elämän välille on syntynyt jännitteitä ja murtumisia, joita miehet kotiin liittyvällä toiminnallaan haastavat. Isien kannustaminen vanhempainvapaiden ja perhevapaiden käyttämiseen löytää kaikupohjaa tutkimuksen tuloksista, jotka osoittavat isänä olemisen tärkeyden miehille. Myös omaishoivan järjestämistä voidaan pohtia tutkimustulosten valossa, jotka tuovat esiin miehen iäkkäälle vanhemmalleen antaman huolenpidon kodissa. Vaikeissa elämän muutostilanteissa koti voi olla miestä kiinnipitävä tekijä. Tämä ilmenee siten, että miehet löytävät itselleen selviytymiskeinoja kodin arjesta. Tutkimus perustuu laajaan haastatteluaineistoon, miesten kodistaan ottamiin valokuviin, miesten piirtämiin kotihistoriaviivoihin sekä tutkijan havaintoihin miesten kodeista. Tutkimus kuuluu sosiaalityön oppialaan. fi
dc.description.abstract This study deals with the homes of divorced men. The home is a location of strong beliefs related to gender. It is seen as the place of women, while the public sphere is the place of men. Previous social scientific research has approached divorced men primarily as a social problem. The home of a divorced man has also been defined as a problem. Parallel to these viewpoints we need research that does not approach divorced men and the home by defining them as problems. The dissertation examines what men do at home and men s actions involving the home. The study also seeks to find out what meanings men attach to the home. Men s activity related to the home and the meanings that they attach to the home are approached from the viewpoint of the men themselves. Although the research subjects are divorced men, the study does not deal with divorce or separation after co-habitation. Divorce is defined as a moment of change during the man s life course. It is assumed that the dimensions of home, so far regarded as self-evident, natural and mundane, are revealed by divorce. The research data consists of interviews with men, photographs related to the home taken by men, home history lines drawn by men and the researcher s observations in the homes of men. The principal data set consists of the interviews with men. For this study, nineteen men who had experienced divorce or separation after co-habitation were interviewed in their homes. Each of them was interviewed several times. The data was gathered in 2003 2005. The interviewees are mainly of middle age; the youngest was twenty-eight and the oldest seventy-four years old. The men live in urban and rural areas in Southern and Northern Finland. The study is descriptive in nature, and strives to understand the process of attaching meanings by men. The foremost theoretical angle applied is the theory of gender in critical studies on men and masculinities. The study is also located in the fields of social scientific family research, home studies and feminist geography. The study is part of the soci! al work research tradition which studies phenomena from the viewpoints of well-being and coping. The central concept in the study is men s home practices. The aim is to determine the discursive and material dimensions of men s home practices. The practices are examined from the viewpoints of space, objects and social relationships. The meanings that men attach to the home are approached through the viewpoints of temporality and the locations of homes. The meanings attached to the home are also examined by means of a framework consisting of the mental, spatial and social dimensions of the home. The results are analysed from the viewpoints of gender, power and differences between men. The data is analysed with data-driven analysis. The study shows that men have multiple homes. For men, the home means several locations and spaces lived in in the course of time. In describing their actions involving the home, men primarily start out from the perspective of today, but also from the viewpoints of past and future. Men go through phases of re-evaluating and rearranging the home during periods of change in their life course. These periods include divorce, as well as the death of someone close or an increased substance abuse. Men also have to rearrange their homes as their children grow up. For men, the home is strongly a place of family ties and close relationships. The social relationships related to the home continue across time and also involve several generations. Men speak of their homes from the perspectives of their partners, their children and grandchildren, parents and grandparents, friends, siblings, neighbours and pets. In particular, children make a home for men. The practices of fatherhood are a ! natural way for men to act in the home. For some men, looking after an aged and frail parent is a self-evident part of daily life at home. The home is a place of restful existence, pleasure and work for men. Men s home practices consist of micropractices of everyday life. They are also strongly related to power. Men act autonomously at home, and they regard the activity of their life partners at home as something self-evident and natural. In the descriptions of men who have families, housework appears to take care of itself as if automatically. Men who live alone describe housework in detail. Cleanliness at home is important for men, cooking is seen as a hobby, and many men are interested in interior decoration. The study dismantles the conception that the problems of divorce, men, home and social problems are intertwined. Divorced men have a variety of close relationships and everyday resources. The study reveals the life history of a divorced man and the continuity and stratified nature of his life. Differences between men are linked to the men s home practices and the meanings attached to the home in multiple ways. Gender, intersecting with age, functional ability, social class, generation, marital status and local culture, is visible in men s home practices in many ways. The study shows that men s home practices and the meanings that they attach to the home differ according to social class. The class divisions between men can be seen particularly in relation to lifestyle, income and place of residence. In everyday life at home, men act differently according to their social, cultural and material resources. This is revealed as, for example, differences in the men s forms of accommodation and home environments, different consumption habits related to the home and their possibilities of realising dreams related to the home. The study shows that men do not live a home typical for men. Men do not describe their homes through gender, and they infrequently categorise domestic objects as either feminine or masculine. Nor do men speak of housework as women s work. On the other hand, men do attach gendered meanings to the home, in that their childhood, their (grand)mother and home are intertwined in their descriptions. Men speak of the men in their childhood as builders of houses, skilled craftsmen and persons who are outsiders to the home. These discourses related to the home are linked to the personal life history of each man, but also culturally recognisable and gendered. The study leads to the conclusion that a broader perspective of understanding the multiple relationships between men and home is needed. Tensions and ruptures have been created between masculine ideals and men s family lives, and they are challenged by the men s home practices. Studying men and home is important because it will enable us to see men as resources in the home and as active agents in close relationships. From the viewpoint of family policy and equality in housework it would be important to note that men regard a life shared with a partner and women s domestic activity as self-evident. The study poses challenges for further research. Men s multiple social relationships associated with the home should not be seen as simply consisting of family relationships. In addition, the biographical, temporally continuous dimension of various close relationships should be better taken into account. en
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 978-951-44-7810-9 -
dc.subject miehet -
dc.subject koti -
dc.subject kotityö -
dc.subject arki -
dc.subject avioero -
dc.subject men -
dc.subject home -
dc.subject housework -
dc.subject everyday life -
dc.subject divorce -
dc.title Eronneiden miesten kodit ja kotikäytännöt -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-7811-6 -
dc.relation.numberinseries 1445 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 1035 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 878 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Sosiaalityö - Social Work -
dc.date.dissertation 2009-10-02 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta | en=Faculty of Social Sciences| -
dc.department fi=Sosiaalityön tutkimuksen laitos | en=Department of Social Work Research| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot