Truth, Justice, and the American Way? The Popular Geopolitics of American Identity in Contemporary Superhero Comics

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Miettinen, Mervi -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:09:24Z
dc.date.available 2012-12-03T12:09:24Z
dc.date.issued 2012 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-8996-9 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/66974
dc.description.abstract Väitöskirja tutkii amerikkalaisen supersankarisarjakuvan suhdetta Yhdysvaltojen kansalliseen ja kulttuuriseen identiteettiin. Tutkimus tarjoaa sekä kokonaiskuvan supersankarisarjakuvan kulttuurisesta merkityksestä että analysoi, kuinka se on muokannut ja ylläpitänyt Yhdysvaltain kansallista identiteettiä. Keskeiseksi havainnoksi nousee erityisesti supersankarin edustaman kansallisen ihanteen ja Yhdysvaltojen todellisuuden välinen ristiriita. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana julkaistut supersankarisarjakuvat ja niiden luoma kuva supersankarista amerikkalaisuuden ruumiillistumana. Työn lähtökohtana on populaari geopolitiikka, eli kansakunnan ja kansallisuuden kertominen populaarikulttuuristen tekstien kautta. Tutkimus keskittyy supersankarisarjakuvassa tyypillisesti esiintyvään äärimaskuliiniseen identiteettiin ja siihen, miten identiteetti on vahvasti sidoksissa esimerkiksi väkivallan käyttöön. Supersankarisarjakuvien väkivalta on monin tavoin ongelmallista, sillä se esitetään usein paitsi voimaannuttavana, myös luonnollisena miehisyyden ilmaisuna. Supersankarin väkivalta ja maskuliinisuus liittyvät keskeisesti vallankäytön kysymyksiin, joita väitöskirja lähestyy poikkeustilan käsitteen kautta. Poikkeustila havainnollistaa supersankarin ongelmallista suhdetta demokratiaan ja tuo esille, kuinka supersankarin todellinen toiminta on voimakkaasti ristiriidassa sankarin edustamien demokratian periaatteiden kanssa. Maskuliinisuuden, vallankäytön ja poikkeustilan kautta väitöskirja analysoi, millainen kansallinen ihanne supersankarin kautta välittyy ja miten tämä ihanne on monin tavoin ongelmallinen juuri sisältämiensä ristiriitaisuuksien takia. Väitöskirjan viimeinen luku tarkastelee tätä ristiriitaa ja sen merkitystä Yhdysvaltojen kulttuuriselle identiteetille 11. syyskuuta 2001 tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen. Supersankarisarjakuvat pyrkivät tuolloin tarjoamaan lukijoilleen kertomuksia, jotka korostivat kansallista yhtenäisyyttä sekä ylistivät pelastustyöntekijöitä päivän todellisina sankareina. Tämä yhteisöllinen reaktio oli kuitenkin lyhytaikainen, ja tutkimus tuo esille tämänhetkisen supersankarisarjakuvan sankaruutta kyseenalaistavan luonteen. fi
dc.description.abstract The dissertation analyzes superhero comics and their complex relationship to American popular geopolitics, the way nation and nationality are narrated through various popular texts. The analysis is focused on superhero comics published within the last three decades and shows how these comics not only reflect but actively take part in the ongoing formation and development of popular geopolitics and national identity construction within America. Both masculinity and violence are central in analyzing the superhero s popular geopolitics, as masculinity itself arises as a determining factor in defining nationhood and nationality. In turn, superheroic masculinity is often defined through the use of violence, which is often portrayed as both empowering and natural. These questions of masculinity and violence are also linked to the questions of power and legality, which will be addressed through the concept of the state of exception. By introducing the state of exception as a way to analyze the superhero and his complex relationship to the state, the dissertation is able to analyze the superhero s characteristic contradictions in terms of power and democracy. The final part of the dissertation examines these issues in the post-9/11 context. The attacks were a clear geopolitical violation of America s boundaries, and superhero comics attempted to offer their readers a way to respond to the events on 9/11 by promoting narratives of national unity and real-life heroism. However, this response soon gave way to a more complex geopolitical reading that began to question the very nature of superheroism. The dissertation provides new and current cultural analysis of the way superhero comics form a popular discourse of the fantastic, while still retaining a connection to the real as they address such issues as 9/11 and its consequences through their heroes. More specifically, it examines the various conflicts and problems that arise from the discrepancy between superheroic ideals and American reality. en
dc.language.iso en -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 978-951-44-8995-2 -
dc.subject supersankarit -
dc.subject sarjakuvat -
dc.subject geopolitiikka -
dc.subject superheroes -
dc.subject comics -
dc.subject geopolitics -
dc.title Truth, Justice, and the American Way? The Popular Geopolitics of American Identity in Contemporary Superhero Comics -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-8996-9 -
dc.relation.numberinseries 1790 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.administrativeunit fi=Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö | en=School of Language, Translation and Literary Studies| -
dc.oldstats 39 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 1266 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Englantilainen filologia - English Philology -
dc.date.dissertation 2012-12-15 -
dc.onsale 1 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot