(No) More Family: reading Family and Serial Murder in Patricia Cornwell's Gault-Trilogy

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Piipponen, Maarit -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:09:26Z
dc.date.available 2012-12-03T12:09:26Z
dc.date.issued 2000 -
dc.identifier.isbn 951-44-4756-5 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/66982
dc.description.abstract Väitöskirja '(No) More Family: Reading Family and Serial Murder in Patricia Cornwell's Gault-Trilogy' tutkii perheen ja sarjamurhan yhteenkietoutumista amerikkalaisen rikoskirjailijan Patricia Cornwellin kolmessa Kay Scarpetta-romaanissa: Cruel and Unusual (1993), The Body Farm (1994), ja From Potter's Field (1995). Näitä romaaneja kutsutaan tutkimuksessa Gault-trilogiaksi, koska kaikissa esiintyy sarjamurhaaja Temple Brooks Gault. Cornwell ei romaaneissaan käsittele ns. tavallisia rikoksia (mustasukkaisuusmurhia, kostoa, sosiaalisia ongelmia, jne), vaan hänen romaaninsa käsittelevät kauhistuttavia rikoksia ja psykopatologisia rikollishahmoja kuten sarjamurhaajia. Populaarikulttuurissa sarjamurhaa käsittelevät romaanit ja elokuvat voidaan karkeasti jakaa kauhuun ja rikoskirjallisuuteen ja -elokuviin. Kauhussa sarjamurhaaja on aivan erilainen hahmo kuin rikoskirjallisuudessa ja syitä hahmon erilaisuuteen on etsittävä eri aikakausista ja lajien eri perinteistä. Kauhun sarjamurhaaja on usein varsin anonyymi tappajahahmo eikä poliisilla ole suurta merkitystä sarjamurhaajajahdissa, mutta rikoskirjallisuudessa poliisilla ja etsivillä on keskeinen rooli. Väitöskirjassa esitetään, että sarjamurhaajan hahmon kautta Cornwellin romaanit rakentavat kuvaa normaaliudesta, epänormaaliudesta, terveydestä, sairaudesta, saastumisesta ja perheestä. Termi perhe ei tarkoita työssä pelkästään biologista perhettä vaan myös rikoksia ratkovaa professionaalista perhettä, ja lisäksi kansallisvaltiota, ihmiskuntaa ja 'inhimillistä'. Scarpetta-sarjaa luonnehditaan työssä lähinnä liberaali-feministiseksi: tällainen feminismi on varsin valkoista, keskiluokkaista ja heteroseksuaalista. Sarjamurhaajan hahmo trilogiassa horjuttaa juuri tuollaisen feminismin arvoja: näennäisesti se hyväksyy esim. seksuaalisen tai etnisen toiseuden, mutta viime kädessä tuomitsee ne itselleen vieraina, sairaina, 'rikoksina'. Tutkimus analysoi sarjamurhaajan hahmoa suhteessa asiantuntijuuteen, sukupuoleen ja sukupuoliseen identiteettiin, ja kommunikaatioteknologioihin. Sarjamurhaaja esiintyy useissa toiseuden hahmoissa: hän näyttää mm. naismaiselta homoseksuaalilta mieheltä. Naismainen mies yhdistetään trilogiassa systemaattisesti homoseksuaalisuuteen, ja homoseksuaalinen mies on taas aina saastuttava HIV-viruksen kantaja. Täten romaanit tuomitsevat 'poikkeavan' miehen, ja koska hänet esitetään sarjamurhan kontekstissa, niin homoseksuaalisuus rakentuu entistä suuremmaksi uhaksi. Samaten romaanien päähenkilö, oikeuslääkäri Scarpetta, kuvataan poikkeavaksi naiseksi, 'maskuliiniseksi' naiseksi: juuri tämän oman poikkeavuutensa takia hän pystyy lukemaan rikollista. Naisten maskuliinisuus puolestaan yhdistetään romaaneissa aina lesbolaisuuteen ja rikollisuuteen. Sarjamurhaaja kuvataan trilogiassa viruksena, joka saastuttaa ihmiset, talot ja teknologian. Hänet liitetään teknologiaan ja siihen mitä teknologia edustaa, ei-inhimillistä, kuollutta, toistettavuutta. Kuvaavaa sarjamurhatrilogialle on teknologian aiheuttama inhimillisen saastuminen: ihmisiä kuvataan konevertauskuvin ja ihmistoimintoja verrataan koneellisiin toimintoihin. Kuitenkin juuri teknologian avulla on mahdollista lukea, jäljittää ja saada sarjamurhaaja kiinni. Trilogiassa sarjamurhaaja saastuttaa viruksella juuri tuon teknologian: CAIN-tietokoneen ja arkiston. Viime kädessä teknologia, kirjoitus, ja lukeminen myös implisiittisesti liitetään representaatioon ja väkivallan representaatioihin: rikostapausten arkistointi, väkivallallasta kirjoittaminen ja lukeminen ovat vahingollisia, koska ne saastuttavat ihmismielen. fi
dc.description.abstract The thesis '(No) More Family: Reading Family and Serial Murder in Patricia Cornwell's Gault-Trilogy' examines the ways in which family and serial murder are linked together in Patricia Cornwell's three Kay Scarpetta-novels, Cruel and Unusual (1993), The Body Farm (1994), and From Potter's Field (1995). The novels could loosely be called the Gault-trilogy, since serial killer Temple Gault features in each novel. Unlike many contemporary female or feminist detective writers, Cornwell does not write about 'ordinary' crimes (crimes committed because of greed, jealousy, social injustice, etc) but instead, she mainly writes about horror and psychopathological criminal figures like serial killers. Hence, while her novels structurally remain within detective fiction, they are also indebted to horror and the Gothic and the monstrous figures therein. However, even though the serial killer figure appears both in detective fiction and in horror, there are differences due to generic traditions and conventions: the serial killer figure in detective fiction is not identical to his/her counterpart in horror fiction. The main argument of the thesis is that serial murder and the serial killer are constructed as a question of the family: the serial killer is depicted as a figure of otherness through whom the limits of the family are drawn. Ideas of serial murder and family are contextualized within the rhetoric of normality, abnormality, health, illness, and contamination. The very term family in the thesis extends beyond the biological family or the nuclear family: it it also used to refer to the professional expert family in the trilogy as well as to the national family, the human and humanity. Cornwell's novels could be characterized as liberal feminist: white, middle-class, and heterosexual. Such feminism appears to accept difference on the surface level, but ultimately condemns it as other to itself, as 'sick' and contaminating. The serial killer threatens the values of such feminism as he does not seem to have a stable identity. Instead, he appears in various 'disguises' of otherness: as a woman, an effeminate man, a gay man, a virus, and an ethnic other. These figures of otherness form a threat to the nuclear family and family structure on various levels. Similarly, if the serial killer is presented as an abnormal figure in the trilogy, so is the detective, Scarpetta - she is presented as a masculine woman. Female masculinity is always connected to lesbianism and criminality in Cornwell's fiction. Thus it is not only serial murder which is a crime in the trilogy: because serial murder is contextualized within 'deviation' from heterosexual norms, such a sexual deviation becomes constructed as a 'crime' and an illness in itself. Moreover, the serial killer is described as a virus in the novels; a virus who can contaminate people, buildings, and technology. As a virus, then, the killer becomes an inhuman figure and he is excluded from humanity: he is connected to technology and what technology implies, the machinic and the reproducible. The serial killer also contaminates with a virus the very computer system, CAIN, which the expert family uses to track him down. In other words, he tries to destroy the system through which law and order are maintained. Finally, the thesis argues that Gault, CAIN, and the methods of reading crime in the trilogy imply how representing, writing and reading crime are dangerous activities: they contaminate the purity of the human mind. The trilogy thus strangely 'condemns' itself because it spreads fear and contaminates readers' minds with depictions of violence. en
dc.language.iso en -
dc.publisher Omakustanne -
dc.subject Patricia Cornwell - rikoskirjallisuus - populaarikulttuuri - sarjamurha - detective fiction - popular culture - serial murder -
dc.title (No) More Family: reading Family and Serial Murder in Patricia Cornwell's Gault-Trilogy -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:951-44-4756-5 -
dc.oldstats 2032 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 17 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Englantilainen filologia - English Philology -
dc.date.dissertation 2000-03-24 -
dc.onsale 0 -
dc.faculty fi=Humanistinen tiedekunta | en=Faculty of Humanities| -
dc.department fi=Filologian laitos I | en=Department of Modern Languages| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot