Bee venom allergy in beekeepers

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Annila, Ilkka -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:09:39Z
dc.date.available 2012-12-03T12:09:39Z
dc.date.issued 1999 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67052
dc.description.abstract Mehiläismyrkkyallergia on yleinen mehiläishoitajilla eikä hengenvaaralliset reaktiotkaan ole harvinaisia. Mehiläisen ja ampiaisen piston aiheuttamien reaktioiden yleisyyttä mehiläishoitajilla tutkittiin ja haettiin tekijöitä, joilla on yhteys yleisreaktioihin. Mehiläismyrkylle herkistymisen yleisyyttä ja siihen yhdistyviä tekijöitä selvitettiin ja yleisreaktioiden riskiä pyrittiin arvioimaan. Siihen miksi vain osa herkistyneistä reagoi pistoihin yleisoirein tai suurella paikallisreaktiolla, etsittiin selitystä verinäytteillä ja tutkimalla ihossa tapahtuvaa reaktiota. Pirkka-Hämeen mehiläishoitajat ry:n jäsenille lähetetyn kyselyn perusteella yleisreaktion oli kokenut 26% ja suuren paikallisreaktion 38% mehiläishoitajista mehiläisen piston jälkeen. Vastaavat luvut ampiaisen piston jälkeen olivat 2% ja 10%. Yleisreaktiot olivat yleisempiä nuoremmilla, allergiaan taipuvaisilla ja lyhyemmän ajan mehiläishoitajina toimineilla. fi
dc.language.iso en -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 951-44-4480-9 -
dc.title Bee venom allergy in beekeepers -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.relation.numberinseries 643 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 0 -
dc.subject.study Iho- ja sukupuolitautioppi - Dermatological and Venereological Diseases -
dc.date.dissertation 1999-03-13 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Lääketieteellinen tiedekunta | en=Faculty of Medicine| -
dc.department fi=Lääketieteen laitos | en=Medical School| -

Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti

Tässä tietueessa ei ole kokotekstiä saatavilla TamPubista, ainoastaan metadata.

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot