Glycoprotein IIIa PLA1/A2 polymorphism as a risk factor for coronary thrombosis and sudden cardiac death

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Mikkelsson, Jussi -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:09:40Z
dc.date.available 2012-12-03T12:09:40Z
dc.date.issued 2000 -
dc.identifier.isbn 951-44-4956-8 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67058
dc.description.abstract Sydänäkkikuolema on yleisin sepelvaltimotaudin ilmaantumismuoto varhaisella keski-iällä. Kuoleman aiheuttajana on tällöin usein äkillinen sepelvaltimoveritulppa ilman aiempaa oireita aiheuttavaa sydänsairautta. Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin verihiutaleiden pinnan veritulpan muodostumista säätelevän proteiinin perinnöllisen vaihtelun yhteyttä sydänäkkikuolemaan. Tämän vaihtelun on aikaisemmin osoitettu liittyvän verihiutaleiden tulppautumiskykyyn. Tällaista veritulpan muodostumista edistävää muotoa kantaa joka neljäs suomalainen. Tutkimusaineistona käytettiin 700 keski-ikäisen miehen oikeuslääketieteellistä ruumiinavausaineistoa. Aineistoon sisältyy lähes 300 sydänäkkikuolemaa. Aineiston keruu on suoritettu Helsingin Yliopiston oikeuslääketieteen laitoksella ja väitöskirjatutkimus Tampereen Yliopiston oikeuslääketieteen laitoksella. Tutkimuksessa todettiin että kyseisen perinnöllistä muotoa kantavilla miehillä on merkittävästi suurentunut riski kuolla sydänperäisesti alle 50-vuotiaana. Sydänkuoleman taustalla todettiin tällöin erittäin usein äkillisen sepelvaltimoveritulpan aiheuttama sydäninfarkti. Edeltävä sepelvaltimotaudin aste näillä miehillä oli kokonaisuudessaan melko vähäinen ja suuri osa heistä on ollut aiemmin sydämensä puolesta oireettomia. Tutkittua proteiinia esiintyy myös verisuonten seinämässä ja samaisen proteiinin perinnöllisen vaihtelun todettiin liittyvän myös sekä sepelvaltimon että vatsa-aortan seinämän rasvaplakkien sidekudoksen määrään. Veritulpalle altistavan muodon todettiin liittyvän vähäisempään sidekudoksen määrään. Tämä altistaa rasvaplakkien repeämiselle ja kyseisen perinnöllisen muodon todettiinkin liittyvän suurentuneeseen revenneiden rasvaplakkien alaan. Tällainen rasvaplakin repeämä käynnistää usein sepelvaltimoveritulpan muodostumisen. Näin havaittiin uusi mahdollinen mekanismi jolla kyseinen perinnöllinen muoto voi altistaa sepelvaltimoveritulpalle ja siten sydänäkkikuolemalle. Tutkimustuloksia saatetaan tulevaisuudessa pystyä hyödyntämään osana sydänsairauksien perinnöllisen riskin suuruuden arviointia ihmisillä joiden suvussa on esiintynyt sydäninfarktista johtuvia kuolemia varhaisella keski-iällä. fi
dc.description.abstract Sudden death is often the first manifestations of coronary disease in early middle age. It is often due to an acute coronary thrombus. We aimed to study the association between the platelet glycoprotein IIIa PlA polymorphism, known to be associated with platelet aggregability, and sudden cardiac death. Our study population consisted of 700 middle-aged men who were subjected to a medico-legal autopsy. Over 40% of the men had died of cardiac causes, mainly due to coronary disease. We found that carriers of the thrombogenic A2 allele (25% of Caucasian population) were at an increased risk of sudden cardiac death before the age of 50. The underlying coronary pathology in the majority of cases was coronary thrombosis. No association could be found in men over 60. Glycoprotein IIIa is also expressed in vascular smooth muscle cells as a part of another receptor mediating the generation of fibrous tissue to coronary lesions. We found that men with the A2 allele less often possessed fibrous tissue in their coronary as well as aortic lesions. Men with the A2 allele also possessed more complicated coronary lesions possibly because the lack of thick fibrous caps over their fatty lesions may have left the lesions vulnerable to rupture. These findings suggest another possible mechanism, besides increased platelet aggregability, responsible for the association of the A2 allele with coronary thrombosis. These findings may provide useful in the prediction of inherited risk of sudden death in individuals with family history of early sudden death due to coronary disease. en
dc.language.iso en -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 951-44-4955-X -
dc.subject genetiikka -
dc.subject sydäninfarkti -
dc.subject äkkikuolema -
dc.subject sepelvaltimotauti -
dc.subject veritulppa -
dc.subject myocardial infarction -
dc.subject polymorphism -
dc.subject sudden cardiac death -
dc.subject genetics -
dc.title Glycoprotein IIIa PLA1/A2 polymorphism as a risk factor for coronary thrombosis and sudden cardiac death -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:951-44-4956-8 -
dc.relation.numberinseries 780 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 1786 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 71 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Oikeuslääketiede - Forensic Medicine -
dc.date.dissertation 2000-12-08 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Lääketieteellinen tiedekunta | en=Faculty of Medicine| -
dc.department fi=Lääketieteen laitos | en=Medical School| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot