FENNOMANIAN PERILLISET Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Virtanen, Matti -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:09:57Z
dc.date.available 2012-12-03T12:09:57Z
dc.date.issued 2001 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67136
dc.description.abstract Matti Virtasen tutkimus avaa uusia tulkintoja fennomaniasta, jonka yksi keskeisimmistä sisällöistä on suhde Venäjään. Teos on Suomen poliittinen elämäkerta, jonka käännekohtina on neljä avaintapahtumaa: sodat 1809, 1918, 1939-40, 1941-44. Lähtökohta tutkimuksessa on Karl Mannheimin klassinen sukupolven käsite, jota kehitellen Virtanen tiivistää sosiaalipsykologisen sukupolvimallin, joka saa teoksen empiirisen osan avautumaan yllättävästä suunnasta. fi
dc.language.iso fi -
dc.publisher Suomalaisen Kirjallisuuden Seura -
dc.relation.isformatof 951-746-324-3 -
dc.subject sukupolvi; politiikka; Suomen historia; Karl Mannheim -
dc.subject generation; politics; history of Finland; Karl Mannheim -
dc.title FENNOMANIAN PERILLISET Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.relation.numberinseries 831 -
dc.seriesname Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia -
dc.seriesname Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Tutkimuksia – Stakes. Research report
dc.oldstats 0 -
dc.subject.study Sosiaalipsykologia - Social Psychology -
dc.date.dissertation 2001-09-14 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta | en=Faculty of Social Sciences| -
dc.department fi=Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos | en=Department of Sociology and Social Psychology| -

Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti

Tässä tietueessa ei ole kokotekstiä saatavilla TamPubista, ainoastaan metadata.

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot