'Der Vogel mit dem bunteren Gefieder': Redevielfalt als Maskerade in der Prosa Brigitte Reimanns

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Bonner, Withold -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:09:58Z
dc.date.available 2012-12-03T12:09:58Z
dc.date.issued 2001 -
dc.identifier.isbn 951-44-5209-7 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67145
dc.description.abstract Väitöskirjani "Der Vogel mit dem bunteren Gefieder. Redevielfalt als Maskerade in der Prosa Brigitte Reimans" ("Kirjavasulkainen lintu. Monikielisyys naamiona Brigitte Reimannin proosassa") käsittelee ja lukee uudelleen DDR:läisen kirjailijan, Brigitte Reimannin (1933-1973) jo julkaistuja tekstejä ja esittelee ensimmäistä kertaa hänen varhaisia ennen julkaisemattomia novellejaan. Täten tutkimus tuo ja nostaa esille pitkään unohdetun kirjailijan korjatakseen hänen paikkaansa kirjallisessa kaanonissa. Mikä tärkeintä, tutkimus kyseenalaistaa konventionaalisen lukutavan, jolla DDR:n varhaiseen kirjallisuuteen on suhtauduttu, nimittäin, että sitä hallitsisi vain ja ainoastaan kirjallis-poliittinen imperatiivi (sosialistinen realismi). Siten tutkimus dekonstruoi myös mallin, jonka mukaan DDR:n kirjallisuushistoriaa on luettu kehitysromaanina (Entwicklungsroman). Tutkimus tarkastelee Brigitte Reimannin tekstejä kahden vuosikymmenen ajalta ja lukee niitä yhtenä intertekstinä. Siten analyysi jäljittää rakenteellisia ja temaattisia jatkumoita, jotka tarjoavat uusia lähestymismahdollisuuksia teksteihin. Mainitut jatkumot koskevat tekstien keskeistä naisprotagonistia ja tämän vierauden kokemuksia, hänen loputonta häilymistään kolmiodraamassa ja protagonistin naisellisuuden naamiointia. Tarkastelemalla näitä jatkumoita tutkimus kuvaa ja analysoi ahdinkoa, josta Reimannin protagonistit usein löytävät itsensä; häilymästä erilaisten, yhteensopimattomien vaihtoehtojen välillä. Tutkimus tarkastelee henkilöhahmojen kykenemättömyyttä saavuttaa päämääräänsä, luoda synteesiä, vetää johtopäätöksiä. Täten tutkimus kyseenalaistaa kehitysromaanin (Entwicklungsroman) soveltamista kirjailijan tuotantoon ja korvaa sen toisella termillä; perheromaani. Analyysi kiinnittää huomiota tekstien yksityiskohtiin ja pyrkii täten tarkastelemaan kirjailijan ja hänen protagonistiensa "toisia" ääniä, jotka eivät sovi yhteen DDR:ssä vallinneen antifasistisen diskurssin kanssa. Vastoin usein esitettyä teesiä, tutkimus ei löydä Reimannin teksteistä yhtenäistä emansipatorista naispuhujaa. Brigitte Reimannin ja hänen naisprotagonistiensa äänet ovat hysteerikon ääniä, joiden kautta naiskirjailija puhuu kokemuksistaan loputtomien naamioiden avulla. fi
dc.description.abstract The dissertation Der Vogel mit dem bunteren Gefieder performs a re-reading of the published fictional texts of the GDR author Brigitte Reimann (1933-1973). It also introduces for the first time early unpublished novels of this writer. In doing so the study contributes to the recovery of an undervalued and understudied author. More importantly, it challenges and counters the common view of early GDR literature as governed by a single literary-political imperative (socialist realism), and does so by deconstructing the novel of development (Entwicklungsroman) as it has been written into literary history. Viewing the texts of Brigitte Reimann from two decades as a single intertext, the analysis locates structural and thematic continuities that provide new access points into the texts. Those continuities concern a female protagonist in the centre of the text provided with elements of alienment, her endless oscillation in a love triangle and finally the protagonists masquerade of womanliness. By focusing on these continuities the study describes and analyzes the agony of Reimann's double-binded protagonists' oscillation between different, incompatible positions, their inability ever to arrive at a destination, a synthesis, and a conclusion. Thus the study deconstructs the Entwicklungsroman as an analytical model for this author's work in order to replace it with the model of family romance. Although the analysis with its mining of textual details focuses on the other voices of the author and her protagonists that do not match with the prevailing GDR-antifascist discourse, it does not see the emancipation of a "woman's voice". Instead it characterizes the voices of Brigitte Reimann and her protagonists as the hysteric's voice, where the female author in an endless textual masquerade is talking about feminine experience in a woman's masculine language. en
dc.language.iso de -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 951-44-5208-9 -
dc.subject Saksan nykykirjallisuus - DDR:n kirjallisuus - naiskirjallisuus - Brigitte Reimann -
dc.subject Contemporary German literature - GDR literature - Brigitte Reimann - women's literature -
dc.title 'Der Vogel mit dem bunteren Gefieder': Redevielfalt als Maskerade in der Prosa Brigitte Reimanns -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:951-44-5209-7 -
dc.relation.numberinseries 835 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 2051 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 130 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Germaaninen filologia - German Philology -
dc.date.dissertation 2001-10-13 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Humanistinen tiedekunta | en=Faculty of Humanities| -
dc.department fi=Kieli- ja käännöstieteiden laitos | en=The School of Modern Languages and Translation Studies| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot