Työn tekemisen turvallisuus, rakenteet ja rakentaminen : sosiologisia näkökulmia rakennustyöhön ja työsuojeluun

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Saloniemi, Antti -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:10:48Z
dc.date.available 2012-12-03T12:10:48Z
dc.date.issued 1999 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67340
dc.description.abstract Kukaan työpaikalla ei tavoittele tapaturmia, kuitenkin loukkaantumisia työssä sattuu jatkuvasti. Tutkimus käsittelee työn tekemisen niitä ulottuvuuksia, jotka edesauttavat turvallisuusongelmien syntyä. Työn konkreettinen kohde on rakentaminen, ala, joka työtapaturmatilastojen perusteella kiistatta kuuluu vaarallisimpiin toimialoihin. Työsuojelututkimus on perinteisesti lähestynyt kohdettaan joko tekniikan, psykologian tai taloustieteen näkökulmista. Tässä tutkimuksessa työturvallisuutta lähestytään työsosiologian näkökulmasta. Pyrkimyksenä on etsiä sellaisia yksilön käyttäytymiseen tai teknologiaan palautumattomia rakennepiirteitä, joiden takia nimenomaan rakennustyö sitkeästi on säilynyt vaarallisena työnä. Rakentamisen yritysrakenteen pirstaleisuus ja suhdannevaihtelujen jyrkkyys näyttävät selvästi vaikuttavan alan turvallisuusongelmien syntyyn. Kilpailun ehdot niin yritysten kuin työntekijöiden näkökulmasta eivät toimi turvallisuutta edistävästi. Toisaalta myös alan tarjoama mahdollisuus itsenäisiä päätöksiä sisältävään työhön saattaa paradoksaalisesti vaikuttaa turvallisuustasoa heikentävästi. Vaille huomiota ei sovi myöskään jättää sitä, että työsuojelu aikanaan oli myös voimakkaiden vastakkainasettelujen kenttä. Tämä perintö vaikuttaa vieläkin niihin arvolatauksiin, mitä työmailla turvallisuuden ympärillä on. Rakentamisen yritysrakenteen pirstaleisuus ja suhdannevaihtelujen jyrkkyys näyttävät selvästi vaikuttavan alan turvallisuusongelmien syntyyn. Kilpailun ehdot niin yritysten kuin työntekijöiden näkökulmasta eivät toimi turvallisuutta edistävästi. Toisaalta myös alan tarjoama mahdollisuus itsenäisiä päätöksiä sisältävään työhön saattaa paradoksaalisesti vaikuttaa turvallisuustasoa heikentävästi. Vaille huomiota ei sovi myöskään jättää sitä, että työsuojelu aikanaan oli myös voimakkaiden vastakkainasettelujen kenttä. Tämä perintö vaikuttaa vieläkin niihin arvolatauksiin, mitä työmailla turvallisuuden ympärillä on. Määriteltäessä työturvallisuuden ja sen ongelmien paikkaa työn tekemisen arjessa pelkkä tekniikkaan tai yksilön käyttäytymiseen rajoittuva selittäminen ei riitä. Työturvallisuus on asia, joka erottamattomasti liittyy työelämän suhteiden kokonaisuuteen, tarkasteltiin asiaa sitten suurten taloudellisten rakenteiden tai työpaikan arkisten käytäntöjen näkökulmasta. fi
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 951-44-4550-3 -
dc.title Työn tekemisen turvallisuus, rakenteet ja rakentaminen : sosiologisia näkökulmia rakennustyöhön ja työsuojeluun -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.relation.numberinseries 659 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 0 -
dc.subject.study Sosiologia - Sociology -
dc.date.dissertation 1999-04-17 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta | en=Faculty of Social Sciences| -
dc.department fi=Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos | en=Department of Sociology and Social Psychology| -

Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti

Tässä tietueessa ei ole kokotekstiä saatavilla TamPubista, ainoastaan metadata.

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot