'Olen tehnyt parhaani' : tutkimus naisista valtion ja kuntien johtajina ja vaativissa asiantuntijatehtävissä

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Karento, Helena -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:11:25Z
dc.date.available 2012-12-03T12:11:25Z
dc.date.issued 1999 -
dc.identifier.isbn 951-44-5599-1
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67451
dc.description.abstract Kirjan voi tilata myös sähköisenä pdf-muodossa [Eweline.com:sta](http://www.eweline.com/eweprod.asp?viewID=1526&id=139) Tutkimukseni perustuu olettamukselle, että sukupuoli organisoi työorganisaatioita. Oletin, että työorganisaation sukupuolipolitiikka säätelee, millaisin ehdoin naiset saavat organisaation jäsenyyden, miten he saavat, ottavat ja vakiinnuttavat asemansa ja millaiset mahdollisuudet toimia heillä on. Tutkimukseni tavoite on kuvata sukupuolipolitiikkaa valtion ja kuntien johtavissa ja erityisasiantuntijan tehtävissä ja asemissa. Tutkimukseni keskeiset teemat ovat: naisten rekrytoituminen, virkaura ja toiminta naisina valtion ja kuntien johtajina ja erityisasiantuntijoina. Jäsensin niitä hallinnon tutkimuksen ja feministisen organisaatiotutkimuksen, erityisesti sukupuolistuneiden prosessien näkökulmasta. Tutkimusaineistoni koostuu 30 valtion ja kuntien hallinnon johtavassa tai erityisasiantuntijana toimivan naisen omaelämäkerrasta. Tutkimuksen tulokset ovat omaelämäkerroista tekemiäni tulkintoja, joiden tavoitteena oli jäsentää naisten asemaa ja mahdollisuuksia toimia näissä asemissa ja tehtävissä. Sukupuolistuneet prosessit muovasivat julkisten organisaatioiden sukupuolipolitiikkaa. Kilpailtaessa valtion ja kuntien johtavissa ja erityisasiantuntijan asemissa ja tehtävissä organisaation niukoista voimavaroista - viroista, uralla etenemisestä, johtamisesta, asiantuntemuksesta ja toiminnan mahdollisuuksista - käytettiin sukupuolta avoimesti tai piiloisesti voimavarojen jakoperusteena. Silloin edut jakautuivat epätasaisesti naisille ja miehille. Naiset valtion ja kuntien johtajina ja erityisasiantuntijoina olivat erilaisia. Heidän mahdollisuutensa toimia riippuivat heidän naistietoisuudestaan. Julkisella hallinnolla on virallinen velvoite edistää sukupuolten tasa-arvoa. Sukupuolten tasa-arvoa edistävät toimet ovat muuttaneet valtion ja kuntien hallinnon sukupuolipolitiikkaa siten, että naisten ja miesten muodollinen yhdenvertaisuus on toteutunut. Tasa-arvotoimet ovat olleet erityistoimia, jotka ovat kohdistuneet tietyin ehdoin tiettyihin ryhmiin valtion ja kuntien hallinnossa. Uudet yhteistoiminnalliset työmuodot ja ei-hierarkkiset rakenteet valtion ja kuntien johtavissa ja erityisasiantuntijan tehtävissä tulisi organisoida ottaen sukupuoli huomioon. Naisten yhteisöllisyys ja naisverkostot edellyttävät naistietoisuutta. Yksilön hierarkkinen asema yhdistyneenä luokka-aseman, rotuun ja sukupuoleen määrittää hänen sijoittumisensa työorganisaation valtarakenteeseen. Valtion ja kuntien johtavassa asemassa ja erityisasiantuntijoina toimivat naiset ovat alisteisia samoissa asemissa ja tehtävissä toimiville miehille, mutta voivat olla lähijohtajia tai muutoin korkeammassa asemassa toisiin naisiin ja miehiin nähden. Työorganisaation sukupuolipolitiikka riippuu siitä, miten naisten keskinäiset suhteet sekä naisten ja miesten suhteet on organisoitu. Sukupuolipolitiikka on erilaista johtavissa ja erityisasiantuntijan asemissa ja tehtävissä kuin valtion ja kuntien hallinnon muilla hierarkiatasoilla. fi
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 951-44-4719-0 -
dc.subject naiset julkisen hallinnon johtajina ja asiantuntijoina -
dc.subject feministinen organisaatiotutkimus -
dc.subject omaelämäkerta -
dc.subject women in higher civil service -
dc.subject feminist organization studies -
dc.subject autobiography -
dc.title 'Olen tehnyt parhaani' : tutkimus naisista valtion ja kuntien johtajina ja vaativissa asiantuntijatehtävissä -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:951-44-5599-1 -
dc.relation.numberinseries 718 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 0 -
dc.subject.study Hallintotiede - Administrative Science -
dc.date.dissertation 1999-12-18 -
dc.onsale 0 -
dc.faculty fi=Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta | en=Faculty of Economics and Administration| -
dc.department fi=Hallintotieteen laitos | en=Department of Administrative Science| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot