Asthma and Oral Health

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Laurikainen, Kari -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:11:29Z
dc.date.available 2012-12-03T12:11:29Z
dc.date.issued 2002 -
dc.identifier.isbn 951-44-5404-9 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67473
dc.description.abstract Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin astman, allergian ja astmalääkityksen vaikutusta suun terveydentilaan. Tutkimukseen osallistui yli 600 astmaa sairastavaa aikuista ja saman verran terveitä henkilöitä vertailuryhmänä. Tutkimukseen osallistuvat täyttivät haaastattelulomakkeen, jossa tiedusteltiin suuoireiden esiintymistä, ja lisäksi osa tutkittavista henkilöistä kutsuttiin hammaslääkärin tarkastukseen. Tutkimuksessa todettiin, että aikuisilla astmaa sairastavilla henkilöillä oli alhaisempi syljeneritys kuin tutkimukseen osallistuneilla terveillä aikuisilla. Astmapotilaat myös kärsivät verrokkihenkilöitä useammin suun kuivuudesta. Syljeneritys on suun terveydelle olennainen, ja syljenerityksen alentuminen yleensä lisää monien suun sairauksien esiintymistä. Tutkimuksessa todettu alhaisempi syljeneritys näyttäisi liitttyvän astman hoidossa käytettäviin lääkkeisiin. Toisaalta tutkimuksessa havaittiin, että muiden kuin astmalääkkeiden käyttö lisäsi myös huomattavasti suun kuivumista. Aiemmin onkin kirjallisuudessa todettu, että monet yleisesti käytettävät lääkeaineet aiheuttavat sivuvaikutuksena syljen erityksen alenemista, ja siten vaikuttavat suun terveyteen. Tutkimuksessa todettiin lisäksi, että astmaa sairastavilla aikuisilla on enemmmä hampaiden tukikudosten tulehdussairauksia kuin terveillä henkilöillä. Tarkempi analyysi kuitenkin osoitti, että tämä ongelma liittyy pikemminkin astman kanssa usein samanaikaisesti esiintyvään allergiaan kuin itse astmaan. Yllättävä löydös tutkimuksessa oli, että erityisesti allergiasta kärsivillä henkilöillä oli selvästi enemmän leukanivelen toimintahäiriöhin viittaavia oireita, kuin muilla tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä. Aikaisemmin on kirjallisuudessa esitetty, että allergiaan liittyvät ylempien hengitys-teiden tukokset, kuten toistuva allerginen nuha, saattavat lapsuusiässä vaikuttaa alaleuan kasvuun ja kehitykseen, ja siten vaikuttaa myöhemmin myös leukanivelen toimintaan. Tämä tutkimus tukee varsin hyvin esitettyä olettamusta. Yleisesti ottaen, henkilöillä, joilla oli samanaikaisesti sekä astma, allergia ja säännöllinen astmalääkitys, oli myös suurin riski erilaisten suuoireiden esiintymiselle. Näiden tutkimustulosten käytännön merkitys on, että astmaatikot, joilla on samanaikainen allergia ja säännöllinen astmalääkitys vaativat erityistä seurantaa myös hammashoidossa. Astman hoitoon osallistuvien lääkäreiden ja sairaanhoitajien olisi hyvä ottaa tämä huomion astmapotilaiden ohjauksessa. fi
dc.language.iso en -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 951-44-5403-0 -
dc.subject astma -
dc.subject allergia -
dc.subject lääkitys -
dc.subject suun terveys -
dc.subject asthma -
dc.subject allergy -
dc.subject medication -
dc.subject oral health -
dc.title Asthma and Oral Health -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:951-44-5404-9 -
dc.relation.numberinseries 881 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 1862 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 193 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Epidemiologia - Epidemiology -
dc.date.dissertation 2002-08-16 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Lääketieteellinen tiedekunta | en=Faculty of Medicine| -
dc.department fi=Terveystieteen laitos | en=Tampere School of Public Health| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot