Varallisuuden arvostamisperusteesta perintöverotuksessa

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Henttula, Juhani -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:11:50Z
dc.date.available 2012-12-03T12:11:50Z
dc.date.issued 2005 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67555
dc.description.abstract Perintöverotus on ollut vilkkaan julkisen keskustelun kohteena syksystä 2004 alkaen. Kun varallisuusverotus poistuu vuoden 2006 alusta, perintö- ja lahjaverolain arvostamisperuste esitetään muutettavaksi myös lainsäädäntötasolla käyväksi arvoksi, joka vastaa vakiintunutta oikeuskäytäntöä. Tässä teoksessa annetaan kattava selvitys perintöverotuksen arvostamisperusteen menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Teoksen eräänä tarkastelukohteena on perintöverotuksen asema tulevaisuudessa. Julkisessa keskustelussa on tuotu esille monia merkittäviä näkökohtia, mutta monet väitteet näyttävät perustuneen pikemminkin mielikuviin kuin tosiasiatietoon. Tässä teoksessa perintöverotuksesta annetaan objektiivista tietoa tarkastelemalla tasapuolisesti sekä perintöverotusta puoltavia että sitä vastaan puhuvia perusteita. fi
dc.description.abstract Inheritance taxation has been under intense public debate since September 2004. When property taxation is abolished from the beginning of 2006, new legislation will be passed on the bases for assessment of assets in inheritance taxation. According to this new legislation the bases for assessment will be the going value of property. The principle of going value has been widely applied in legal practise even before this new legislation. This study examines the bases for assessment in historical and modern aspect, as well as its position in the future. The study also examines the position of inheritance taxation in the future. Many remarkable comments have been made on inheritance taxation in the public debate but it seems that many of those opinions are not based on objective facts. This study objectively examines the position of inheritance taxation by presenting various facts that speak either for or against inheritance taxation. en
dc.language.iso fi -
dc.publisher Oy Finn Lectura Ab -
dc.relation.isformatof 951-792-236-1 -
dc.subject Perintöverotus -
dc.subject arvostaminen -
dc.subject varallisuus -
dc.subject Inheritance taxation -
dc.subject assessment -
dc.subject property -
dc.title Varallisuuden arvostamisperusteesta perintöverotuksessa -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.oldstats 0 -
dc.subject.study Vero-oikeus - Tax Law -
dc.date.dissertation 2005-12-07 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta | en=Faculty of Economics and Administration| -
dc.department fi=Oikeustieteiden laitos | en=Department of Law| -

Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti

Tässä tietueessa ei ole kokotekstiä saatavilla TamPubista, ainoastaan metadata.

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot