Many Routes to Palestine. The Palestinian Return, Forged Transnationalism and Gender

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Isotalo, Riina -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:11:54Z
dc.date.available 2012-12-03T12:11:54Z
dc.date.issued 2005 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67564
dc.description.abstract Mihin viitataan 'paluulla Palestiinaan'? Keitä ovat paluumuuttajat? Paluu edustaa palestiinalaisille useita asioita ja siitä on tullut voimakas symboli. Samalla paluun eri ulottuvuudet ovat olennainen osa mukaanlukemisen ja ulkopuolelle jättämisen prosesseja. Kysymys siitä kuka lasketaan palestiinalaisen yhteiskunnan jäseneksi on ensiarvoisen tärkeä sekä palestiinalaiseen valtionmuodostusprojektiin osallistuville että niille eri maissa asuville palestiinalaisille jotka haluavat pysyä Palestiinan kansan jäseninä ja pitää kiinni vaateestaan kotimaahan. Tutkimus on palestiinalaisen paluun ja transnationalismin etnografia sukupuoleen erityistä huomioita kiinnittävästä tarkastelukulmasta. Koska tutkimus perustuu antropologiseen kenttätyöhön Länsirannalla eri maista tulevien paluumuuttajien parissa sitä voidaan myös pitää palestiinalaisen diasporan analyysinä sen väitetystä 'heikosta ja pirstaleisesta' keskuksesta käsin. Tutkimuksessa yhdistyvät paluu-diskurssien analyysi, transnationaalin identiteettipolitiikan tarkastelu, palestiinalaisalueille suuntautuva paluumuutto sekä sukupuoli. Työ keskittyy tarkastelemaan miten Palestiinaan suuntautuvan paluumuuton, transnationaalien elämäntapojen ja sukupuolen välinen suhde ilmenee paluumuuttajien elämässä jota ympäröivät paluun poliittiset ja juridiset rajoitukset sekä voimakkaasti sukupuolittunut perheideologia. fi
dc.description.abstract What is meant by 'Palestinian return'? Who are returnees? Return, which has become a powerful symbol among Palestinians, has come to represent a variety of things covering a vast spectrum. At the same time, return in its all dimensions is part and parcel of the processes of inclusion and exclusion. Who is a member of the Palestinian society is a critical question for all stake-holders in the Palestinian state-project as well as for those abroad who want to cling to their membership in the Palestinian nation and their claim to homeland. This study is an ethnography of Palestinian return and transnationalism from a gendered perspective. As a study that derives from anthropological research on different groups of returnees in the West Bank, it also looks at the Palestinian diaspora in reverse order: from its alleged 'weak and fragile' centre. It combines analysis of return discourses with considerations of transnational identity politics, the contemporary return movement and gender while focussing on how the relationship between the return to Palestine, transnational ways of living and gender comes into being in returnees' lives as they are framed by the political and legal constraints of the return and a starkly gendered familial ethos. en
dc.language.iso en -
dc.publisher Helsingin yliopisto -
dc.relation.isformatof 9520-102835-1 -
dc.subject Palestiina -
dc.subject paluumuutto -
dc.subject transnationaali elämäntapa -
dc.subject sukupuoli -
dc.subject diaspora -
dc.subject Palestine -
dc.subject return -
dc.subject transnationalism -
dc.subject gender -
dc.subject diaspora -
dc.title Many Routes to Palestine. The Palestinian Return, Forged Transnationalism and Gender -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.seriesname Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen laitoksen sarja Interkont Books -
dc.oldstats 0 -
dc.subject.study Sosiaaliantropologia - Social Anthropology -
dc.date.dissertation 2005-12-17 -
dc.onsale 0 -
dc.faculty fi=Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta | en=Faculty of Social Sciences| -
dc.department fi=Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos | en=Department of Sociology and Social Psychology| -

Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti

Tässä tietueessa ei ole kokotekstiä saatavilla TamPubista, ainoastaan metadata.

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot