Ekenäs stads dombok 1678-1695. I: Rättsfilologisk studie av en 1600-talshandskrift. II: Filologisk utgåva med kommentar och register

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Lönnroth, Harry -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:12:21Z
dc.date.available 2012-12-03T12:12:21Z
dc.date.issued 2006 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67649
dc.description.abstract Tuomiokirjat ovat Suomen historian tärkein yhtenäinen lähdesarja 1600-luvulta. Niillä tarkoitetaan tavallisesti alioikeuksien yleisiä asiapöytäkirjoja riita-, rikos- ja joissakin hakemusasioissa. Tuomiokirjoja on tutkittu ennen kaikkea oikeus-, sosiaali-, talous- ja kulttuurihistorian näkökulmasta. Historiallisen lähdearvon lisäksi oikeudenkäyntipöytäkirjoihin sisältyyy myös filologinen ja kielitieteellinen ulottuvuus. Tuomiokirja-aineiston saattaminen tutkimuksen saataville korkeatasoisten lähdejulkaisujen muodossa on perusteltua sekä tieteellisesti että yhteiskunnallisesti. Väitöskirja on filologinen eli kielitieteellisiin tarkoituksiin soveltuva lähdejulkaisu Tammisaaren kaupungin tuomiokirjasta vuosilta 1678-1695. Väitöskirjan myötä päättyy Tammisaaren raastuvanoikeuden 1600-luvun tuomiokirjojen toimitustyö Turun hovioikeuden perustamisesta 1623 Tammisaaren kämnerinoikeuden perustamiseen 1695. Vuosina 1913 ja 1924 julkaistu Tammisaaren kaupungin tuomiokirja 1623-1675 on nykyään saatavilla myös sähköisessä muodossa. Nyt julkaistavasta käsikirjoituksesta ei ole aiemmin ollut olemassa tieteelliset kriteerit täyttävää lähdejulkaisua. Kyseessä on ns. renovoitu eli puhtaaksikirjoitettu tuomiokirja, jota säilytetään Kansallisarkistossa. Alkuperäiset konseptituomiokirjat ovat kadonneet. Kaksiosaisen väitöskirjan ensimmäinen osa sisältää oikeusfilologisen tutkimuksen käsikirjoituksesta, sen synnystä ja kirjureista. Toinen osa sisältää filologisen lähdejulkaisun, kommentaarit sekä henkilö-, paikannimi-, asia- ja oikeusjuttuhakemistot. Kirjurianalyysi osoittaa, että tuomiokirjan kirjoitti 11 pääkättä ja kaksi sivukättä, joista viisi voidaan tunnistaa. Tammisaaren viralliset kaupunginkirjurit kirjoittivat harvoin puhtaaksi tuomiokirjoja; tämä mekaaninen työvaihe on jäänyt apulaisille. Tuomiokirjaan tehtiin myöhemmin merkintöjä myös maistraatissa ja hovioikeudessa. Väitöskirja on ensimmäinen filologinen lähdejulkaisu, joka esitetään tohtorinväitöskirjana suomalaisen nordistiikan historiassa. Suomessa historiallisia käsikirjoituksia on lisäksi tutkittu ja julkaistu harvoin filologisesti. Monet lähdejulkaisut ovat metodisesti ja teoreettisesti vanhentuneita eivätkä täytä modernin filologian asettamia kansainvälisiä vaatimuksia. fi
dc.description.abstract VOLUME I: Ekenäs stads dombok 1678-­1695. Rättsfilologisk studie av en 1600-talshandskrift. (The judgment book of the town of Ekenäs, 1678-­1695. A legal-philological study of a 17th century manuscript.) vi + 224 pp. Court records are among the most valuable sources for many historical sciences (e.g. cultural, economic, legal and social history) as well as philology and historical linguistics (e.g. dialectology, onomastics, historical pragmatics and sociolinguistics). Linguistically the data are characterised by a high level of dialogicity and spoken interaction in writing. It is of utmost scientific and societal importance that court records should be available for scholarly research in the form of editions of a methodologically and theoretically high standard. The chief purpose of the dissertation is to produce a philological edition of the judgment book of the town of Ekenäs (Tammisaari), a Swedish speaking town in southern Finland, for the period 1678-­1695 with commentary and indices. The aim is twofold: first, a legal-philological investigation of the 17th century manuscript and its genesis (Vol. I); second, a philological edition of the original manuscript with critical apparatus (Vol. II). Part I of Volume I includes six main chapters: 1. The judgment book as a philological and historical witness, 2. Constitutio textus ­ from manuscript to edition, 3. Manuscript in focus ­ textual history and diplomatics, 4. Scribes in 17th century Ekenäs ­ status, origin and identity, 5. Judgment book, scribes and palaeography, and 6. Conclusion. Part II of Volume I contains seven appendices and seven plates with samples of different hands, seals and watermarks. The palaeographical analysis shows that the documents were written by 11 main scribal hands and two minor hands. Of the 11 main hands three (hands 3, 4 and 9) can be identified; both minor hands (hands 1a and 2a) can be identified. The official city scribes in Ekenäs took seldom care of the renovation of the judgment books; this seems to have been the task of the clerks. The subsequent annotations made by the scribes and the assessors in the Court of Appeal in Turku are also discussed. The present edition is the first philological edition and the first to be presented as a doctoral dissertation in the history of the discipline of Scandinavian languages in Finland. Moreover, archival records, for example those written in Finland in Swedish during the Early Modern Swedish period (1526-­1732), have seldom been scientifically edited and analysed by Scandinavian scholars (cf. documentary editing vs. editing of literary texts). VOLUME II: Ekenäs stads dombok 1678­1695. II. Filologisk utgåva med kommentar och register. (The judgment book of the town of Ekenäs, 1678-­1695. A philological edition with commentary and indices.) 527 pp. This volume contains a philological edition of the judgment book of the town of Ekenäs (Tammisaari), Finland, for the period 1678-­1695. There has not previously been any source text that meets scholarly criteria. The original manuscript is stored under sign d 1 in the Finnish National Archives, Helsinki. The years 1682-­1683, 1685 and 1687 are missing. The judgment book has been edited and transcribed diplomatically with commentary, i.e. critical apparatus, and supplied with indices. The edition also contains one manuscript appendix (an attached slip in the judgment book of the year 1684) and two excursuses (extracts from Raseborg [Raasepori] and Hattula KO a 7 and Raseborg [Raasepori] II KO a 3, both in Finnish National Archives). The edition with appendix and excursuses (part I) is followed by complete indices of persons, places, subjects and cases (part II). The reports of the proceedings, originating from the magistrates court of Ekenäs, are so-called renovated judgment books (transcriptions), edited and revised locally and then sent to the Court of Appeal in Turku for revision. The original drafts of the minutes for the 17th century are no longer extant. The judgment book of the town of Ekenäs for the period 1623-­1675 (the years 1635 and 1676-­1677 are missing) has been edited earlier by Emmy Hultman (1913, 1924). Her editions are nowadays also available in electronic form (Hultman 1913-­1924/2005). However, Emmy Hultman s editions, like many other editions in Finland from that time are outmoded and do not meet the international standards of modern philology and textual scholarship. en
dc.language.iso sv -
dc.subject filologia -
dc.subject tuomiokirjat -
dc.subject tekstijulkaisut -
dc.subject Tammisaari -
dc.subject philology -
dc.subject court records -
dc.subject scholarly editing -
dc.subject Ekenäs -
dc.title Ekenäs stads dombok 1678-1695. I: Rättsfilologisk studie av en 1600-talshandskrift. II: Filologisk utgåva med kommentar och register -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.oldstats 0 -
dc.subject.study Pohjoismaiset kielet - Scandinavian Languages -
dc.date.dissertation 2006-12-02 -
dc.onsale 0 -
dc.faculty fi=Humanistinen tiedekunta | en=Faculty of Humanities| -
dc.department fi=Kieli- ja käännöstieteiden laitos | en=The School of Modern Languages and Translation Studies| -

Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti

Tässä tietueessa ei ole kokotekstiä saatavilla TamPubista, ainoastaan metadata.

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot