Sosiaalityön professionaalistuminen ja koulutus

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Vuorikoski, Marjo -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:12:56Z
dc.date.available 2012-12-03T12:12:56Z
dc.date.issued 1999 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67729
dc.description.abstract Väitöskirjassa tutkitaan sosiaalityön koulutuksen kehittämistä ja siihen liittyneitä kehittämispyrkimyksiä sekä suomalaisen yhteiskunnan muutosta ja sosiaalityön palvelujen tarpeiden muuttumista niiden taustana. Keskeistä oli analysoida sitä, miten sosiaalityön koulutuksen eri intressiryhmät ovat pyrkineet ja pystyneet vaikuttamaan koulutukseen. Sosiaalityön koulutuksen kehittämistä tarkastellaan professioteorioiden näkökulmasta. Intressiryhmiksi eroteltiin sosiaalityöntekijät ammattijärjestöineen, sosiaalityön koulutusta järjestävien korkeakoulujen edustajat, valtion keskushallinnon edustajat sekä kunnalliset työnantajat. Ensisijaisesti tutkittiin sosiaalityöntekijöiden pyrkimyksiä alansa koulutuksen kehittämiseksi. Tutkimus pohjautuu kirjalliseen dokumenttimateriaaliin. Sosiaalityön koulutuksen virallista suunnittelua ja kehittämistä tutkittiin koulutusta suunnitelleiden komiteoiden, työryhmien ja toimikuntien mietinnöistä. Sosiaalityön koulutuksesta käytyä julkista keskustelua analysoitiin sosiaalialan aikakauslehtiaineistosta. Sosiaalialan aikakauslehdistä valittiin mukaan sosiaalityön kannalta keskeisimmät julkaisut, joista käytiin läpi vuosikerrat 1938-96. fi
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 951-44-4609-7 -
dc.title Sosiaalityön professionaalistuminen ja koulutus -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.relation.numberinseries 687 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 0 -
dc.subject.study Aikuiskasvatus - Adult Education -
dc.date.dissertation 1999-06-19 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Kasvatustieteiden tiedekunta | en=Faculty of Education| -
dc.department fi=Kasvatustieteiden laitos | en=Department of Education| -

Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti

Tässä tietueessa ei ole kokotekstiä saatavilla TamPubista, ainoastaan metadata.

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot