Propofol and sevoflurane for day-case adenoidectomy in 1-3-year-old children: focus on recovery

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Viitanen, Hanna -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:13:15Z
dc.date.available 2012-12-03T12:13:15Z
dc.date.issued 1999 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67784
dc.description.abstract Kitarisan poisto on yksi yleisimmistä toimenpiteistä lapsilla. Lasten selviytyminen samana päivänä kotiin leikkauksen jälkeen riippuu oleellisesti käytetyistä anestesia-aineista ja -menetelmistä. Tässä tutkimustyössä tutkittiin kahden uuden anestesia-aineen, propofolin ja sevofluraanin, sekä esilääkityksen vaikutusta anestesiasta toipumiseen 335 1-3-vuotiaalla kitarisaleikkauspotilaalla (I-V). Lisäksi vertailtiin eri anestesia-aineiden ja -menetelmien vaikutusta verenpaineeseen ja sydämenrytmiin (II, VI). Tutkimusmenetelminä olivat lasten toipumisen ja hyvinvoinnin seuranta heräämössä anestesian jälkeen sekä 24 tuntia leikkauksen jälkeen kotona. Sydämen rytmiä seurattiin anestesian aikana Holter-EKG-laitteella. Lyhyen ( fi
dc.language.iso en -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 951-44-4615-1 -
dc.title Propofol and sevoflurane for day-case adenoidectomy in 1-3-year-old children: focus on recovery -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.relation.numberinseries 689 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 0 -
dc.subject.study Anestesiologia - Anaesthesiology -
dc.date.dissertation 1999-08-13 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Lääketieteellinen tiedekunta | en=Faculty of Medicine| -
dc.department fi=Lääketieteen laitos | en=Medical School| -

Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti

Tässä tietueessa ei ole kokotekstiä saatavilla TamPubista, ainoastaan metadata.

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot