Parental divorce and depression in young adulthood

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Tulisalo, Ulla -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:13:39Z
dc.date.available 2012-12-03T12:13:39Z
dc.date.issued 1999 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67851
dc.description.abstract Avioerot lisääntyivät voimakkaasti teollisissa maissa 1960-luvulla ja edelleen 1970-luvulla. Myös Suomessa avioerojen määrä on kasvanut ja se on yksi Euroopan korkeimpia (Saari 1995). Vanhempien avioeron on todettu olevan stressaava kokemus lapselle missä iässä tahansa. Tutkimuksessa on selvitetty altistaako avioerotausta depressiolle varhaisaikuisuudessa. Edelleen on kartoitettu, onko nuoruusiän elämän tilanteella, itsetunnolla ja koetulla stressillä välittävää merkitystä prosessissa. Keskeisenä tavoitteena on ollut etsiä tekijöitä, jotka edistävät myönteistä kehitystä. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa keväällä 1983 Tampereen suomenkielisistä peruskoulun 9. L luokan oppilaista 97.6 % (N=2194) osallistui kou-luluokilla toteutettuun kyselyyn. Tällöin oppilaat olivat noin 16-vuotiaita. Samoille nuorille suoritettiin keväällä 1989 noin 22 vuoden iässä postikysely. Siihen vastasi 77.4 % (N=1656) nuorista. Depressiivisyyttä kartoitettiin suomalaisiin väestötutkimuksiin modifioidulla lyhyellä Beckin depressiomittarilla. Seuranta kyselyyn osallistuneista 356 nuorta oli kokenut vanhempien avioeron ennen 16 vuoden ikää ja 1202 oli viettänyt lapsuutensa ehjissä perheissä. Nuorina aikuisina, 22 vuoden iässä, depressio oli jonkin verran yleisempää vanhempien avioeron kokeneilla kuin ehjissä perheissä kasvaneilla nuorilla (tytöt 17.4 % vs 11.5 %, p fi
dc.language.iso en -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 951-44-4639-9 -
dc.title Parental divorce and depression in young adulthood -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.relation.numberinseries 694 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 0 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Sosiaalipsykiatria - Social Psychiatry -
dc.date.dissertation 1999-09-10 -
dc.onsale 0 -
dc.faculty fi=Lääketieteellinen tiedekunta | en=Faculty of Medicine| -
dc.department fi=Terveystieteen laitos | en=Tampere School of Public Health| -

Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti

Tässä tietueessa ei ole kokotekstiä saatavilla TamPubista, ainoastaan metadata.

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot