Occurrence of varicose veins and bidirectional risk with cardiovascular diseases

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Mäkivaara, Liisa -
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:13:59Z
dc.date.available 2012-12-03T12:13:59Z
dc.date.issued 2008 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-7452-1 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/67911
dc.description.abstract Suonikohjutautia sairastavilla lisääntynyt riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin Tampereen suonikohjututkimuksessa Väitöskirjatyössä selvitettiin suonikohjutaudin ilmaantuvuus keski-ikäisessä väestössä ja arvioitiin sukupuolen, iän, ylipainon sekä koulutuksen merkitystä suonikohjutaudin riskitekijöinä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin suonikohjutaudin yhteyttä sydän- ja verisuonisairauksiin (joiksi tutkimuksessa katsottiin alaraajojen tai muu valtimotauti, verenpainetauti ja sydämen vajaatoiminta). Tampereen suonikohjututkimuksessa on kerätty tiedot kolmesta tamperelaisesta ikäryhmästä. Kyseessä on seurantatutkimus, jossa tutkimusväestön muodostivat kaikki tutkimuksen alkaessa 40-, 50- ja 60-vuotiaat tamperelaiset miehet ja naiset, yhteensä 6874 henkilöä. Tutkimustiedot kerättiin kirjekyselyn avulla vuonna 1989 ja viiden vuoden seuranta-ajan jälkeen vuonna 1994. Suonikohjutaudin ilmaantuvuus oli 13.5 uutta tapausta tuhatta henkilövuotta kohti. Uudet suonikohjut ilmaantuivat useammin naisille kuin miehille. Iän lisääntymisellä ei ollut selvää vaikutusta suonikohjujen ilmaantuvuuteen. Suonikohjujen ja ylipainon välinen yhteys vaikutti selvältä: mitä suurempi oli painoindeksi, sitä suurempi oli suonikohjutaudin riski. Koulutustaso ei vaikuttanut merkitsevästi uusien suonikohjutapausten ilmaantuvuuteen. Tutkimuksessa havaittiin yhteys suonikohjujen ja valtimotautien sekä sydämen vajaatoiminnan välillä. Suonikohjutautia sairastavilla oli suurentunut vaara sairastua valtimotautiin ja sydämen vajaatoimintaan verrattuna henkilöihin, joilla suonikohjuja ei ollut. Lisäksi valtimotautia sairastaville naisille ilmaantui merkitsevästi enemmän suonikohjuja kuin valtimotaudin suhteen terveille naisille. Yhteisiä riskitekijöitä, jotka selittäisivät yhteyden, ei löydetty. Suonikohjutaudin ja verenpainetaudin välillä ei sen sijaan havaittu yhteyttä. Yhteys suonikohjujen ja valtimotautien välillä oli vahvin kun suonikohjut edelsivät valtimotautia, minkä perusteella ne saattavat johtua osittain yhteisistä syistä tai yhteisestä taudin kehittymisen mallista, jossa suonikohjut ovat aikaisempi ja valtimotauti sekä sydämen vajaatoiminta myöhäisempiä ilmentymiä. fi
dc.description.abstract The aim of the study was to find out the incidence of varicose veins in a middle-aged population and to assess the role of the sex, age, overweight and education in the etiology of varicose veins. The association between varicose veins and cardiovascular diseases (arterial disease, hypertension and congestive heart failure) was studied. The purpose was to examine the causal direction and common etiology of varicose veins and cardiovascular diseases. A five-year follow-up study was conducted in a general population in Tampere, Finland. The study population included three complete age-cohorts (40-, 50- and 60-year-olds at entry), a total of 6,874 men and women. A questionnaire was used. The response rate was 81% (5,568 subjects responded) at the beginning of the study and of those 88% (4,903 subjects responded) after the follow-up period. The incidence of varicose veins was studied in those free of varicose veins at entry. The effects of sex, age, overweight and education on the prevalence and on the incidence of varicose veins were assessed. The association between varicose veins and cardiovascular diseases was studied through prevalence and incidence. The incidence of varicose veins was studied in subjects with and without cardiovascular disease at entry, and incidences of cardiovascular diseases were studied in those with and without varicose veins at entry to determine the direction of the effect and to find out if there could be some common factors in etiology. The incidence of varicose veins was 13.5 per 1,000 person years. Female gender, higher age, overweight and lower education were risk factors of varicose veins according to the prevalence results. New varicose veins appeared more often in middle-aged women than in men, IOR 2.4 (1.7 3.4). Increasing age had no obvious effect on the incidence of varicose veins. The incidence was higher in the cohort of 50-year-olds than in other cohorts, IOR 1.6 (1.1. 2.3). The result was statistically significant only in women. Increasing BMI tended to increase the risk of new varicose veins. Compared to the leanest subjects (BMI21 kg/m2), those with normal weight or overweight (21 kg/m230 kg/m2) had elevated risk of new varicose veins, IORs 1.2 (0.7 2.1) and 1.8 (0.9 3.8) respectively. Subjects with lower level of education had somewhat decreased risk of new varicose veins compared to subjects with higher education, IOR 0.8 (0.6 1.2), but the effect was not statistically significant. Subjects with arterial disease and with congestive heart failure, but not with hypertension, had significantly higher prevalence of varicose veins than those free of the disease. The incidence of varicose veins was significantly higher in women with arterial disease, IOR 2.2 (1.1. 4.5), but not in subjects with hypertension, IOR 1.1 (0.7 1.8), than in those without the disease. Subjects with varicose veins had increased risk of new arterial disease, IOR 2.1 (1.6 2.8), and of congestive heart failure, IOR 2.5 (1.4 4.6), but not of hypertension, IOR 1.0 (0.8 1.3) compared to those free of the disease. In conclusion, new varicose veins also appeared in middle-aged population. Based on the proper design with follow-up and incidence rates female sex and overweight were risk factors of varicose veins. Higher age and level of education could not be confirmed as risk factors of varicose veins. There was an association between varicose veins and arterial disease and congestive heart failure but not between varicose veins and hypertension. No common risk factors explaining the association could be found. The association was strongest when varicose veins were the exposure and arterial disease or congestive heart failure the outcome, which indicates that varicose veins are a potential early consequence and arterial disease and congestive heart failure late consequences of a common etiological or pathogenetic component of these diseases. en
dc.language.iso en -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.relation.isformatof 978-951-44-7451-4 -
dc.subject suonikohjut -
dc.subject epidemiologia -
dc.subject ilmaantuvuus -
dc.subject riskitekijä -
dc.subject sydän- ja verisuonisairaudet -
dc.subject varicose veins -
dc.subject epidemiology -
dc.subject incidence -
dc.subject risk factor -
dc.subject cardiovascular disease -
dc.title Occurrence of varicose veins and bidirectional risk with cardiovascular diseases -
dc.type.ontasot fi=Väitöskirja | en=Doctoral dissertation| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-7452-1 -
dc.relation.numberinseries 1350 -
dc.seriesname Acta Universitatis Tamperensis -
dc.oldstats 473 -
dc.seriesname.electronic Acta Electronica Universitatis Tamperensis -
dc.relation.numberinserieselectronic 766 -
dc.publisher.electronic Tampere University Press -
dc.subject.study Epidemiologia - Epidemiology -
dc.date.dissertation 2008-10-31 -
dc.onsale 1 -
dc.faculty fi=Lääketieteellinen tiedekunta | en=Faculty of Medicine| -
dc.department fi=Terveystieteen laitos | en=Tampere School of Public Health| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot