• Windows-työasemien vakiointi yhteyskeskusympäristössä 

      AALTO, HENRI (2008)
      Pro gradu -tutkielma
      Tässä tutkielmassa esitellään Microsoft Windows -työasemien sovellus- ja laitteistokokoonpanon vakiointiin ja hallintaan luotuja tekniikoita ja tuotteita. Niiden käyttöönoton tarpeellisuutta perustellaan yleisellä tasolla ...