15D-TERVEYSMITTARIN KÄYTTÖKELPOISUUS ELEKTIIVISTEN VERISUONIKIRURGISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNISSA

TamPub

15D-TERVEYSMITTARIN KÄYTTÖKELPOISUUS ELEKTIIVISTEN VERISUONIKIRURGISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNISSA

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-21615

Näytä kaikki kuvailutiedot

Viite kuuluu kokoelmiin: