Uusimmat viitteet

 • Avoin Aperitiff : kirjoituksia Kari Aronpuron kollaasiromaanista Aperitiff – avoin kaupunki 

  Keskinen, Mikko; Joensuu, Juri; Piippo, Laura; Helle, Anna; University of Tampere (Tampere University Press, 2018)
  book
  Tämä artikkelikokoelma on laajin Kari Aronpuron Aperitiff – avoin kaupunki -romaanin kolmea versiota (1965, 1978, 2015) käsittelevä teos. Kokoelma tarjoaa teoreettisesti monipuolisen ja otteeltaan tuoreen johdatuksen paitsi ...
 • Mister Koli, oletteko kommunisti? : yliopistobarrikadien räjäyttäjän elämä 

  Parjanen, Matti (Tampere University Press, 2018)
  book
  Mannerheim-ristin ritari, sosiologian professori, Tampereen yliopiston rehtori Paavo Koli (1921–69) oli poikkeuksellinen hahmo Suomen jähmeässä yliopistomaailmassa 1960-luvulla. Hänen johtamismallinsa antoi arvoa sodassa ...
 • Aikuisten kasvu ja aktivointi 

  Heikkinen, Anja; Kallio, Eeva; University of Tampere (Tampere University Press, 2014)
  book
  Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat (SAKKE) -teossarjan kolmas osa Aikuisten kasvu ja aktivointi käsittelee aikuisten kasvua ja oppimista, aikuiskasvatuksen toimintatapoja ja pedagogisia ratkaisuja sekä ...
 • Tulkattu Tampere 

  Koskinen, Kaisa; University of Tampere (Tampere University Press, 2013)
  book
  Kulttuurien kohtaaminen on aikamme suuria haasteita. Monikulttuurisuus tuottaa käytännössä myös monikielisyyttä. Urbaanissa, etnisesti ja kielellisesti rikkaassa ympäristössä syntyy myös kääntämisen tiloja tai paikkoja. ...
 • Radiomusiikin rakennemuutos : kaupallisten radioiden musiikki 1985-2005 

  Uimonen, Heikki (Tampere University Press, 2011)
  book
  Radiomusiikin rakennemuutos. Kaupallisten radioiden musiikki 1985-2005 Yleisradion radiomonopoli murtui vuonna 1985, kun paikallisradiot aloittivat toimintansa. Alun kokeilevan ja valikoivan musiikkitarjonnan syrjäytti ...
 • Transformation of higher education in innovation systems in China and Finland 

  Cai, Yuzhuo; Kohtamäki, Vuokko; University of Tampere (Tampere University Press, 2014)
  book
  This book publishes selected papers of the 2nd Sino-Finland Higher Education Forum - Transformation of Higher Education in Innovation Systems in China and Finland, held in Tampere, Finland in 2011. The Forum was jointly ...
 • Riskienhallinnan ajankohtaisia teemoja 

  Ahteensivu, Aarno; Koskinen, Lasse; Kulmala, Jarna; Havakka, Pauliina; Johtamiskorkeakoulu ; University of Tampere (Tampere University Press, 2018)
  book
  Tässä kirjassa esitellään monipuolisesti erilaisia riskeihin ja riskienhallintaan liittyviä teemoja. Kirja koostuu tutkimusartikkeleista, joiden tarkoituksena on täydentää ja ajantasaistaa riskienhallinnan perusteoksissa ...
 • Opintolainalla onneen ja sivistykseen 

  Jämsén, Arja; Nummela, Tuija; University of Tampere (Tampere University Press, 2014)
  book
 • Researching leadership in early childhood education 

  Hujala, Eeva; Waniganayake, Manjula; Rodd, Jillian; University of Tampere (Tampere University Press, 2013)
  book
  Researching Leadership in Early Childhood Education focuses on leadership research in early childhood education and care (ECEC) settings in seven countries from different parts of the world: Australia, Azerbaijan, England, ...
 • Monikulttuurisen työyhteisön viestintä 

  Keisala, Katja (Tampere University Press, 2012)
  book
  Työelämä kansainvälistyy ja työyhteisöt monimuotoistuvat samalla kun työskentelytavat nojaavat yhä enemmän ihmisten väliseen viestintään. Miten eritaustaiset ihmiset voivat saavuttaa yhteisymmärryksen, kun viestit tulkitaan ...
 • Understanding employers' perceptions of international graduates : an investigation of the employment prospects of Finnish-educated Chinese graduates in Finnish companies operating in China 

  Cai, Yuzhuo (Tampere University Press, 2012)
  book
  This book reports one of the few studies on understanding international graduates' employability from the perspective of employers. It specifically explores the beliefs of employers in Finnish companies operating in China ...
 • Järjen ja arjen ääniä : Tampereen normaalikoulu tutkii, kokeilee ja kehittää 

  Ahonen, Kaarina; Juutilainen, Tiina; University of Tampere (Tampere University Press, 2012)
  book
  Harjoittelukoulut ovat osa yliopistoa, mutta myös osa seutukunnan kouluverkostoa ja niissä tehdään monenlaista valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä, josta tutkimustoiminta muodostaa osan. Tutkimustoiminnan avulla ...
 • Sosiaalipalveluiden kehityssuunnat 

  Toikko, Timo (Tampere University Press, 2012)
  book
  Sosiaalipalvelut ovat viime vuosina olleet aktiivisen keskustelun kohteena. Sosiaalipalveluita on pyritty määrittelemään eri näkökulmista. Mikä on sosiaalipalveluiden muoto, sisältö ja paikka? Kirjassa tarkastellaan ...
 • Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa 

  Soini, Tiina; Pyhältö, Kirsi; University of Tampere (Tampere University Press, 2012)
  book
  Miltä näyttää ja tuntuu akateeminen ohjaus ohjaajan ja ohjattavan näkökulmista? Miten ohjaus koetaan yksilön ja ryhmän tasolla, entä näiden vuorovaikutuksessa? Miten ikä ja sukupuoli vaikuttavat ohjauksen todellisuuteen? ...
 • Kunnallishallinnon kansainväliset vaikutteet 

  Ryynänen, Aimo (Tampere University Press, 2012)
  book
  Kirja auttaa ymmärtämään kunnallishallinnon nykytilaa ja sen ongelmia lähtemällä kunnallisen itsehallinnon historiallisista juurista, kehityksestä ja viimeaikaisista muutoksista. Kirja tarkastelee suomalaista kunnallishallintoa ...
 • Monikulttuurisuuden sukupuoli : kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa 

  Keskinen, Suvi; Vuori, Jaana; Hirsiaho, Anu; University of Tampere (Tampere University Press, 2012)
  book
  Kirja tarkastelee sukupuolen merkitystä monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Mitä tapahtuu, kun sukupuolta koskevia käsityksiä joudutaan muuttamaan yhteiskunnan monimuotoistumisen ja muuttoliikkeiden seurauksena? Miten ihmisiä ...
 • Global perspectives on re-entry 

  Ekunwe, Ikponwosa O.; Jones, Richard S.; University of Tampere (Tampere University Press, 2011)
  book
 • Yksilöllinen yhteisöllisyys : avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen 

  Kangaspunta, Seppo; University of Tampere (Tampere University Press, 2011)
  book
  Millaisia ovat uudet sosiaalisen median ja muut web-yhteisöt ja miten ihmisten sosiaalinen yhteisöllisyys on historian, yhteiskuntien ja kulttuurien myötä muuttunut? Kirja kuvailee, analysoi, määrittelee ja jäsentää ...
 • Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa 

  Ropo, Eero; Huttunen, Maiju; University of Tampere (Tampere University Press, 2013)
  book
  Kirjassa tarkastellaan narratiivisuutta eli kertomuksia ja kerronnallisuutta opetuksessa ja oppimisessa. Kirjan puheenvuoroissa paneudutaan muun muassa narratiivisen tiedon ja oppimisen olemukseen sekä narratiivisten ...
 • Vihapuhe sananvapautta kaventamassa 

  Pöyhtäri, Reeta; Haara, Paula; Raittila, Pentti (Tampere University Press, 2013)
  book
  Julkisuudessa on erityisesti Norjan kesän 2011 joukkosurman jälkeen käyty keskustelua verkkovihasta ja vihapuheesta ja niiden vaikutuksesta yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. Tämä kirja perustuu vuosina 2012-2013 tehtyyn ...

Näytä lisää