Viitteet 1-20 / 180

  • Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa 1917-2017 

   Juuti, Petri S.; Katko, Tapio S.; Rajala, Riikka P. (Tampere University Press, 2017)
   book
   Tässä dosentti Petri Juutin, dosentti Tapio Katkon ja kT Riikka Rajalan kirjoittamassa vertaisarvioidussa monografiassa on kuvattu koko Suomen vesihuollon eli vedenhankinnan ja jätevesihuollon historia sadan vuoden ajalta. ...
  • Julkisen ja yksityisen rajalla : julkisen palvelun muutos 

   Anttonen, Anneli; Haveri, Arto; Lehto, Juhani; Palukka, Hannele; University of Tampere (Tampere University Press, 2012)
   book
   Viime vuosituhannen loppupuolella alkanut palvelutoiminnan muutos muokkaa julkisen sektorin tuottamia, rahoittamia tai erityissäädöksin ohjaamia palveluja. Muutos vaikuttaa palvelujen käyttäjien asemaan ja palvelujen ...
  • Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : näkökulmia koulutukseen ja kasvatukseen 

   Korhonen, Vesa; Annala, Johanna; Kulju, Pirjo; Kasvatustieteiden tiedekunta ; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
   book
   Tämä kokoomateos lähestyy koulutuksen ja kasvatuksen yhteisöjä tutkivalla ja kehittävällä otteella. Yksilöllisyyttä, tehokkuutta ja kilpailukykyä painottavana aikana tarvitaan vastavoimana yhteisöjä rakentavia toimintatapoja. ...
  • Aseveli Yrjö Silo ja asevelihenki Tampereella 

   Martikainen, Elina (Tampere University Press, 2010)
   book
   Yrjö Silon (1917-1982) elämäntyön kulmakivet olivat Tampereen yliopisto, Pirkanmaan maakunta, Tampereen kunnallispolitiikka ja Sotainvalidien Veljesliitto. Erkki Lindforsin ja Lauri Santamäen tavoin Yrjö Silo uskoi, että ...
  • Tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen kouluyhteisössä 

   Joronen, Katja; Koski, Anna; University of Tampere (Tampere University Press, 2010)
   book
   Koulun ammattilaisten ja perheen arki kuormittuvat nykyisin yhä enemmän tunne-elämän ja ihmissuhteiden aiheuttamista ristiriidoista. Koululaisten tunne- ja sosiaalisten taitojen edistämisestä on todettu olevan merkittävää ...
  • Tapaus työelämä ja voiko sitä muuttaa? 

   Järvensivu, Anu (Tampere University Press, 2010)
   book
   Millaista työelämä on nuoren naisen tai ikääntyvän miehen näkökulmasta? Entä voiko työelämää muuttaa? Onko tyytymättömien ainoa mahdollisuus hypätä sivuun? Kirja käsittelee näitä kysymyksiä tutkimustiedon ja suomalaisten ...
  • Yyteistä uuteen alkuun : toimittajien kertomuksia mediatyön murroksesta 

   Harju, Auli; Koljonen, Kari; Heinonen, Ari (Tampere University Press, 2017)
   book
   Teos tarjoaa uutta, kokemusperäistä tietoa toimittajista mediatyön murroksessa. Suomalaiset journalismin tekijät kertovat kokemuksistaan ja näkemyksistään, kun oma työsuhde päättyy irtisanomiseen tai irtisanoutumiseen ja ...
  • Kohtaamisia, katkoksia ja sidoksia : tutkimus Supermammojen vertaisryhmän äitityöstä 

   Eronen, Eija (Tampere University Press, 2017)
   book
   Tämä tutkimus tarkastelee äitien vertaisryhmää, joka esiintyy peitenimellä Supermammat. Kyseessä on kolmannen sektorin toimija, joka on palvellut äitejä lapsineen lähestulkoon kolmen vuosikymmenen ajan. Supermammojen ...
  • Kohti uutta työelämää? : tutkimuksen näköala työelämän kehitykseen 

   Heiskanen, Tuula; Leinonen, Minna; Järvensivu, Anu; Aho, Simo; University of Tampere (Tampere University Press, 2008)
   book
   Miten työnteon moninaistuminen, palveluvaltaistuminen ja tietotyön lisääntyminen muuttavat työnteon luonnetta? Miksi innovaatioiden ja oppimisen merkitys on kasvanut työelämässä? Miten tutkimus voi antaa myönteisen panoksen ...
  • Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin 

   Kihn, Lili-Anne; Leponiemi, Ulriika; Oulasvirta, Lasse; Ruohonen, Janne; Wacker, Jani; Johtamiskorkeakoulu ; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
   book
   Kokoomateos tuottaa uutta tieteellisesti tutkittua tietoa tilintarkastuksen ja arvioinnin ajankohtaisista kysymyksistä. Tilintarkastusala on ollut merkittävien muutosten kohteena viimeisen 10 vuoden aikana. Teoksen artikkelit ...
  • Hyvä kasvatus — kasvatus hyvään : Dialogisen kasvatuksen filosofinen tarkastelu erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta 

   Värri, Veli-Matti (Tampere University Press, 2004)
   book
   Viimeistellessäni kolmisen vuotta sitten käsillä olevaa kirjaani tähtäsin sillä ensisijaisesti tohtorin tutkintoon. En tuolloin arvannut, että tekstilläni saattaisi olla kysyntää — jopa kolmanteen painokseen asti — ...
  • Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen : pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen keskeiset päätökset Espoon näkökulmasta 

   Juuti, Petri (Tampere University Press, 2017)
   book
   Tässä kirjassa käydään läpi pk-seudun jätevedenkäsittelyn historia ja yhteistyövaiheet aina 1950-luvulta 2010-luvulle asti Espoon näkökulmasta. Tutkimuksen pääkysymyksiä ovat mm.: – Miksi jätevesien puhdistaminen on ...
  • Luottamus : pääomien pääoma 

   Harisalo, Risto; Miettinen, Ensio (Tampere University Press, 2010)
   book
   Luottamus on perusta, jonka varassa asiat tapahtuvat. Se mahdollistaa ihmisten sosiaalisen elämän tuttujen ja tuntemattomien keskellä. Kun ihmiset luottavat lakeihin, he toimivat niiden mukaan ja arvostavat lainsäätäjiään. ...
  • Luovuuden teknologia : ideointimenetelmät organisaatioiden luovuuden vahvistajina 

   Harisalo, Risto (Tampere University Press, 2011)
   book
   Kirja esittelee keskeisiä välineitä ja työkaluja, joiden avulla ihmiset voivat vahvistaa luovaa mieltään - luovuuttaan, mielikuvitustaan ja innovatiivisuuttaan. Tätä problematiikkaa tarkastellaan organisaatioiden näkökulmasta, ...
  • Palvelutiede julkisten palveluiden uudistajana : kansainvälinen vertailu 

   Laitinen, Ilpo; Harisalo, Risto; Stenvall, Jari (Tampere University Press, 2013)
   book
   Palvelutiede tarjoaa uuden ja avoimen lähestymistavan perinteisiin sektoreihin ja spesialiteetteihin perustuviin palveluihin. Kirjan alkusysäyksenä on ollut nopeasti kehittyvä uusi palveluajattelu sekä uusia palvelumalleja ...
  • Liberaali valtio - toimiva yhteiskunta : tutkimus valtiosta automaattisten sopeutusmekanismien edistäjänä 

   Harisalo, Risto; Rajaniemi, Jani (Tampere University Press, 2013)
   book
   Kirjamme on tarkoitettu kaikille heille, jotka ovat tyytymättömiä valtion tapaan toimia yhteiskunnassa. Koska valtiolla on huomattava vastuu yhteiskuntamme toimivuudesta, on tarpeellista etsiä sille vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen ...
  • Katalyyttinen puhe lautakunnissa : tutkimus kuuden suurimman kaupungin lautakunnista 

   Harisalo, Risto; Aarrevaara, Timo (Tampere University Press, 2015)
   book
   Tutkimuksen kohteena on katalyyttinen puhe Suomen kuuden suurimman kaupungin lautakuntien poliittisessa päätöksenteossa. Katalyyttinen keskustelu, väittely ja dialogi edeltävät päätöksentekoa ja vahvistavat päätösten laatua ...
  • Hyvä tohtori! : tohtorikoulutuksen rakenteita ja prosesseja 

   Nummenmaa, Anna Raija; Pyhältö, Kirsi; Soini, Tiina; University of Tampere (Tampere University Press, 2008)
   book
   Korkeatasoinen tohtorikoulutus ja tieteelliseksi asiantuntijaksi kehittyminen toteutuvat monien tekijöiden ja prosessien yhteisvaikutuksena. Kirjan tarkoituksena on avata erilaisia näkökulmia näihin prosesseihin sekä ...
  • Kuntauudistus ja itsehallinto 

   Ryynänen, Aimo (Tampere University Press, 2008)
   book
   Kunta- ja palvelurakenneuudistus on saattanut kuntakentän muutoksen tilaan. Muutos avaa mahdollisuuksia, mutta sisältää myös uhkia. Syntyykö uudistuksen kautta aikanaan elinvoimaisempi kuntajoukko, vai onko vaarana kadottaa ...
  • Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen 

   Sormunen, Eero; Poikela, Esa; University of Tampere (Tampere University Press, 2008)
   book
   Internetin kehitys on merkinnyt radikaalia muutosta informaatioympäristöömme. Informaatioyhteiskunta luo erityisiä haasteita opettajalle ja oppijalle: " Informaatiota on tarjolla sille, joka osaa sitä hakea. Osaako ...