Viitteet 1-20 / 213

  • Radiomusiikin rakennemuutos : kaupallisten radioiden musiikki 1985-2005 

   Uimonen, Heikki (Tampere University Press, 2011)
   book
   Radiomusiikin rakennemuutos. Kaupallisten radioiden musiikki 1985-2005 Yleisradion radiomonopoli murtui vuonna 1985, kun paikallisradiot aloittivat toimintansa. Alun kokeilevan ja valikoivan musiikkitarjonnan syrjäytti ...
  • Transformation of higher education in innovation systems in China and Finland 

   Cai, Yuzhuo; Kohtamäki, Vuokko; University of Tampere (Tampere University Press, 2014)
   book
   This book publishes selected papers of the 2nd Sino-Finland Higher Education Forum - Transformation of Higher Education in Innovation Systems in China and Finland, held in Tampere, Finland in 2011. The Forum was jointly ...
  • Riskienhallinnan ajankohtaisia teemoja 

   Ahteensivu, Aarno; Koskinen, Lasse; Kulmala, Jarna; Havakka, Pauliina; Johtamiskorkeakoulu ; University of Tampere (Tampere University Press, 2018)
   book
   Tässä kirjassa esitellään monipuolisesti erilaisia riskeihin ja riskienhallintaan liittyviä teemoja. Kirja koostuu tutkimusartikkeleista, joiden tarkoituksena on täydentää ja ajantasaistaa riskienhallinnan perusteoksissa ...
  • Opintolainalla onneen ja sivistykseen 

   Jämsén, Arja; Nummela, Tuija; University of Tampere (Tampere University Press, 2014)
   book
  • Researching leadership in early childhood education 

   Hujala, Eeva; Waniganayake, Manjula; Rodd, Jillian; University of Tampere (Tampere University Press, 2013)
   book
   Researching Leadership in Early Childhood Education focuses on leadership research in early childhood education and care (ECEC) settings in seven countries from different parts of the world: Australia, Azerbaijan, England, ...
  • Monikulttuurisen työyhteisön viestintä 

   Keisala, Katja (Tampere University Press, 2012)
   book
   Työelämä kansainvälistyy ja työyhteisöt monimuotoistuvat samalla kun työskentelytavat nojaavat yhä enemmän ihmisten väliseen viestintään. Miten eritaustaiset ihmiset voivat saavuttaa yhteisymmärryksen, kun viestit tulkitaan ...
  • Understanding employers' perceptions of international graduates : an investigation of the employment prospects of Finnish-educated Chinese graduates in Finnish companies operating in China 

   Cai, Yuzhuo (Tampere University Press, 2012)
   book
   This book reports one of the few studies on understanding international graduates' employability from the perspective of employers. It specifically explores the beliefs of employers in Finnish companies operating in China ...
  • Järjen ja arjen ääniä : Tampereen normaalikoulu tutkii, kokeilee ja kehittää 

   Ahonen, Kaarina; Juutilainen, Tiina; University of Tampere (Tampere University Press, 2012)
   book
   Harjoittelukoulut ovat osa yliopistoa, mutta myös osa seutukunnan kouluverkostoa ja niissä tehdään monenlaista valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä, josta tutkimustoiminta muodostaa osan. Tutkimustoiminnan avulla ...
  • Sosiaalipalveluiden kehityssuunnat 

   Toikko, Timo (Tampere University Press, 2012)
   book
   Sosiaalipalvelut ovat viime vuosina olleet aktiivisen keskustelun kohteena. Sosiaalipalveluita on pyritty määrittelemään eri näkökulmista. Mikä on sosiaalipalveluiden muoto, sisältö ja paikka? Kirjassa tarkastellaan ...
  • Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa 

   Soini, Tiina; Pyhältö, Kirsi; University of Tampere (Tampere University Press, 2012)
   book
   Miltä näyttää ja tuntuu akateeminen ohjaus ohjaajan ja ohjattavan näkökulmista? Miten ohjaus koetaan yksilön ja ryhmän tasolla, entä näiden vuorovaikutuksessa? Miten ikä ja sukupuoli vaikuttavat ohjauksen todellisuuteen? ...
  • Kunnallishallinnon kansainväliset vaikutteet 

   Ryynänen, Aimo (Tampere University Press, 2012)
   book
   Kirja auttaa ymmärtämään kunnallishallinnon nykytilaa ja sen ongelmia lähtemällä kunnallisen itsehallinnon historiallisista juurista, kehityksestä ja viimeaikaisista muutoksista. Kirja tarkastelee suomalaista kunnallishallintoa ...
  • Monikulttuurisuuden sukupuoli : kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa 

   Keskinen, Suvi; Vuori, Jaana; Hirsiaho, Anu; University of Tampere (Tampere University Press, 2012)
   book
   Kirja tarkastelee sukupuolen merkitystä monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Mitä tapahtuu, kun sukupuolta koskevia käsityksiä joudutaan muuttamaan yhteiskunnan monimuotoistumisen ja muuttoliikkeiden seurauksena? Miten ihmisiä ...
  • Global perspectives on re-entry 

   Ekunwe, Ikponwosa O.; Jones, Richard S.; University of Tampere (Tampere University Press, 2011)
   book
  • Yksilöllinen yhteisöllisyys : avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen 

   Kangaspunta, Seppo; University of Tampere (Tampere University Press, 2011)
   book
   Millaisia ovat uudet sosiaalisen median ja muut web-yhteisöt ja miten ihmisten sosiaalinen yhteisöllisyys on historian, yhteiskuntien ja kulttuurien myötä muuttunut? Kirja kuvailee, analysoi, määrittelee ja jäsentää ...
  • Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa 

   Ropo, Eero; Huttunen, Maiju; University of Tampere (Tampere University Press, 2013)
   book
   Kirjassa tarkastellaan narratiivisuutta eli kertomuksia ja kerronnallisuutta opetuksessa ja oppimisessa. Kirjan puheenvuoroissa paneudutaan muun muassa narratiivisen tiedon ja oppimisen olemukseen sekä narratiivisten ...
  • Vihapuhe sananvapautta kaventamassa 

   Pöyhtäri, Reeta; Haara, Paula; Raittila, Pentti (Tampere University Press, 2013)
   book
   Julkisuudessa on erityisesti Norjan kesän 2011 joukkosurman jälkeen käyty keskustelua verkkovihasta ja vihapuheesta ja niiden vaikutuksesta yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. Tämä kirja perustuu vuosina 2012-2013 tehtyyn ...
  • Miehistä puhetta : miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit 

   Ojala, Hanna; Pietilä, Ilkka; University of Tampere (Tampere University Press, 2013)
   book
   Suomi harmaantuu. Myös miehet elävät pidempään kuin aiemmin. Millaisena miesten vanheneminen näyttäytyy yhteiskunnassa? Millaista ikääntyminen on miehen näkökulmasta? Kirja tarkastelee vanhenemista yhteiskunnan tasolta ...
  • Women, men and children in families : private troubles and public issues 

   Oinonen, Eriikka; Repo, Katja; University of Tampere (Tampere University Press, 2013)
   book
   Family is a fruitful object with which to study how social structures, changes and events are interrelated with people's personal lives. In this book, this relatedness of personal and public becomes apparent on multiple ...
  • Good book, good library, good reading : studies in the history of the book, libraries and reading from the network HIBOLIRE and its friends 

   Navickienė, Aušra; Mäkinen, Ilkka; Torstensson, Magnus; Dyrbuye, Martin; Reimo, Tiiu; University of Tampere (Tampere University Press, 2013)
   book
   Over the centuries societies, groups and individuals have tried to define what is good literature, what kind on books people should or should not read, and how libraries should be built and how they should operate to fulfill ...
  • Sairaanhoitajia Filippiineiltä: näkökulmia kestävään kansainväliseen rekrytointiin 

   Vartiainen, Päivi; Koskela, Marja; Pitkänen, Pirkko (Tampere University Press, 2018)
   book
   Suomeen on rekrytoitu vuodesta 2008 lähtien sairaanhoitajia Filippiineiltä. Määrät eivät ole suuria, mutta koska ilmiö on suhteellisen uusi, toiminta on herättänyt vilkasta yhteiskunnallista keskustelua puolesta ja vastaan. ...