Viitteet 1-20 / 187

  • Cross-cultural Lifelong Learning 

   Korhonen, Vesa; University of Tampere (Tampere University Press, 2010)
   book
   Globalisation, internationalisation, multiculturalism, immigration, and growing number of cross-cultural encounters are colorising the everyday life both in Western and Eastern parts of the world. However, in most cases, ...
  • Opetussuunnitelmatutkimus : keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen 

   Autio, Tero; Hakala, Liisa; Kujala, Tiina; Kasvatustieteiden tiedekunta ; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
   book
   Opetussuunnitelmatutkimus, englanniksi Curriculum Studies, on kansainvälinen, monitieteinen pyrkimys ymmärtää kasvatus- ja koulutustodellisuuden kokonaisuutta monimutkaisena keskusteluavaruutena. Opetussuunnitelmatutkimus ...
  • Kunta : kunnallisen itsehallinnon perusteet 

   Heuru, Kauko; Mennola, Erkki; Ryynänen, Aimo (Tampere University Press, 2011)
   book
   Kunnallinen itsehallinto on eurooppalaisen kansanvallan kulmakivi. Sen perusasioiden tunteminen kuuluu jokaisen suomalaisen yleissivistykseen. Tämä kirja on ainoa ajan tasalla oleva suomalainen kokonaisesitys kunnallisen ...
  • Eläytymismenetelmä 2017 : perusteema ja 11 muunnelmaa 

   Eskola, Jari; Mäenpää, Tiina; Wallin, Anna; Kasvatustieteiden tiedekunta ; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
   book
   Tampere3-hanke, yleissivistys, maahanmuuttajien koulutus, lukion siirto yliopistokampukselle, oppilaitosturvallisuus, työhyvinvointi, onnistunut rekrytointiprosessi... Näitä kaikkia aiheita käsitellään teoksen 11 ...
  • Kansalaiset kaupunkia kehittämässä 

   Bäcklund, Pia; Häkli, Jouni; Schulman, Harry; Johtamiskorkeakoulu ; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
   book
   Kaupunkien kehittämisessä ja suunnittelussa kohtaavat erilaiset kokemukset ja tulkinnat hyvästä kaupungista sekä tavoista, joilla kansalaiset voivat olla prosessissa aidosti mukana. Tässä monitieteisessä teoksessa pohditaan ...
  • Mielekäs tutkimus : näkökulmia sosiaalityön tutkimuksen missioihin 

   Enroos, Rosi; Mäntysaari, Mikko; Ranta-Tyrkkö, Satu; Yhteiskuntatieteiden tiedekunta ; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
   book
   Mielekäs tutkimus. Näkökulmia sosiaalityön tutkimuksen missioihin on kokoomateos, jonka läpileikkaavana teemana on sosiaalityön tutkimuksen mielekkyyden, merkityksen ja missioiden pohtiminen. Avoimesti verkossa luettava ...
  • Tavoitteena sujuva arki : kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä 

   Pitkänen, Pirkko; Keisala, Katja; Niiranen, Vuokko; Kasvatustieteiden tiedekunta ; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
   book
   Kulttuurisen monimuotoisuuden kasvu Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä haastaa kehittämään paitsi työskentely- ja vuorovaikutustapoja myös organisationaalisia rakenteita. Työyhteisöt kokonaisuudessaan ovat ...
  • Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa 1917-2017 

   Juuti, Petri S.; Katko, Tapio S.; Rajala, Riikka P. (Tampere University Press, 2017)
   book
   Tässä dosentti Petri Juutin, dosentti Tapio Katkon ja kT Riikka Rajalan kirjoittamassa vertaisarvioidussa monografiassa on kuvattu koko Suomen vesihuollon eli vedenhankinnan ja jätevesihuollon historia sadan vuoden ajalta. ...
  • Julkisen ja yksityisen rajalla : julkisen palvelun muutos 

   Anttonen, Anneli; Haveri, Arto; Lehto, Juhani; Palukka, Hannele; University of Tampere (Tampere University Press, 2012)
   book
   Viime vuosituhannen loppupuolella alkanut palvelutoiminnan muutos muokkaa julkisen sektorin tuottamia, rahoittamia tai erityissäädöksin ohjaamia palveluja. Muutos vaikuttaa palvelujen käyttäjien asemaan ja palvelujen ...
  • Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : näkökulmia koulutukseen ja kasvatukseen 

   Korhonen, Vesa; Annala, Johanna; Kulju, Pirjo; Kasvatustieteiden tiedekunta ; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
   book
   Tämä kokoomateos lähestyy koulutuksen ja kasvatuksen yhteisöjä tutkivalla ja kehittävällä otteella. Yksilöllisyyttä, tehokkuutta ja kilpailukykyä painottavana aikana tarvitaan vastavoimana yhteisöjä rakentavia toimintatapoja. ...
  • Aseveli Yrjö Silo ja asevelihenki Tampereella 

   Martikainen, Elina (Tampere University Press, 2010)
   book
   Yrjö Silon (1917-1982) elämäntyön kulmakivet olivat Tampereen yliopisto, Pirkanmaan maakunta, Tampereen kunnallispolitiikka ja Sotainvalidien Veljesliitto. Erkki Lindforsin ja Lauri Santamäen tavoin Yrjö Silo uskoi, että ...
  • Tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen kouluyhteisössä 

   Joronen, Katja; Koski, Anna; University of Tampere (Tampere University Press, 2010)
   book
   Koulun ammattilaisten ja perheen arki kuormittuvat nykyisin yhä enemmän tunne-elämän ja ihmissuhteiden aiheuttamista ristiriidoista. Koululaisten tunne- ja sosiaalisten taitojen edistämisestä on todettu olevan merkittävää ...
  • Tapaus työelämä ja voiko sitä muuttaa? 

   Järvensivu, Anu (Tampere University Press, 2010)
   book
   Millaista työelämä on nuoren naisen tai ikääntyvän miehen näkökulmasta? Entä voiko työelämää muuttaa? Onko tyytymättömien ainoa mahdollisuus hypätä sivuun? Kirja käsittelee näitä kysymyksiä tutkimustiedon ja suomalaisten ...
  • Yyteistä uuteen alkuun : toimittajien kertomuksia mediatyön murroksesta 

   Harju, Auli; Koljonen, Kari; Heinonen, Ari (Tampere University Press, 2017)
   book
   Teos tarjoaa uutta, kokemusperäistä tietoa toimittajista mediatyön murroksessa. Suomalaiset journalismin tekijät kertovat kokemuksistaan ja näkemyksistään, kun oma työsuhde päättyy irtisanomiseen tai irtisanoutumiseen ja ...
  • Kohtaamisia, katkoksia ja sidoksia : tutkimus Supermammojen vertaisryhmän äitityöstä 

   Eronen, Eija (Tampere University Press, 2017)
   book
   Tämä tutkimus tarkastelee äitien vertaisryhmää, joka esiintyy peitenimellä Supermammat. Kyseessä on kolmannen sektorin toimija, joka on palvellut äitejä lapsineen lähestulkoon kolmen vuosikymmenen ajan. Supermammojen ...
  • Kohti uutta työelämää? : tutkimuksen näköala työelämän kehitykseen 

   Heiskanen, Tuula; Leinonen, Minna; Järvensivu, Anu; Aho, Simo; University of Tampere (Tampere University Press, 2008)
   book
   Miten työnteon moninaistuminen, palveluvaltaistuminen ja tietotyön lisääntyminen muuttavat työnteon luonnetta? Miksi innovaatioiden ja oppimisen merkitys on kasvanut työelämässä? Miten tutkimus voi antaa myönteisen panoksen ...
  • Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin 

   Kihn, Lili-Anne; Leponiemi, Ulriika; Oulasvirta, Lasse; Ruohonen, Janne; Wacker, Jani; Johtamiskorkeakoulu ; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
   book
   Kokoomateos tuottaa uutta tieteellisesti tutkittua tietoa tilintarkastuksen ja arvioinnin ajankohtaisista kysymyksistä. Tilintarkastusala on ollut merkittävien muutosten kohteena viimeisen 10 vuoden aikana. Teoksen artikkelit ...
  • Hyvä kasvatus — kasvatus hyvään : Dialogisen kasvatuksen filosofinen tarkastelu erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta 

   Värri, Veli-Matti (Tampere University Press, 2004)
   book
   Viimeistellessäni kolmisen vuotta sitten käsillä olevaa kirjaani tähtäsin sillä ensisijaisesti tohtorin tutkintoon. En tuolloin arvannut, että tekstilläni saattaisi olla kysyntää — jopa kolmanteen painokseen asti — ...
  • Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen : pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen keskeiset päätökset Espoon näkökulmasta 

   Juuti, Petri (Tampere University Press, 2017)
   book
   Tässä kirjassa käydään läpi pk-seudun jätevedenkäsittelyn historia ja yhteistyövaiheet aina 1950-luvulta 2010-luvulle asti Espoon näkökulmasta. Tutkimuksen pääkysymyksiä ovat mm.: – Miksi jätevesien puhdistaminen on ...
  • Luottamus : pääomien pääoma 

   Harisalo, Risto; Miettinen, Ensio (Tampere University Press, 2010)
   book
   Luottamus on perusta, jonka varassa asiat tapahtuvat. Se mahdollistaa ihmisten sosiaalisen elämän tuttujen ja tuntemattomien keskellä. Kun ihmiset luottavat lakeihin, he toimivat niiden mukaan ja arvostavat lainsäätäjiään. ...