Viitteet 17-36 / 201

   Oppiaine
   Germaaninen filologia - German Philology [3]
   Hallintotiede - Administrative Science [412]
   Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen - Administrative Science, Higher Education Managem. [10]
   Hallintotiede, kriminologian linja - Administrative Science, Criminology Programme [9]
   Hallintotiede, turvallisuushallinnon linja - Administrative Science, Security Administration Pr [61]
   Hallintotiede, turvallisuushallinto - Administrative Science, Security Administration Pr [49]
   Hallintotieteiden maisteriopinnot - Master's Programme in Administrative Studies [74]
   Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma - Degree Programme in Administrative Studies [246]
   Historia - History [305]
   Historian maisteriopinnot - Master's Programme in History [8]
   Historian tutkinto-ohjelma - Degree Programme in History [58]
   Hoitotiede - Nursing Science [937]
   Hoitotieteen maisteriopinnot - Master's Programme in Nursing Science [25]
   Hyvinvointiala - Human Services [11]
   Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma - Master's Degree Programme in Human Services [17]
   Immunologia - Immunology [1]
   Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot - Master's Programme in Information Studies and Interactive Media [17]
   Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma - Degree Programme in Information Studies and Interactive Media [90]
   Informaatiotutkimus - Information Studies [302]
   Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media - Information Studies and Interactive Media [165]