• La tablette tactile dans l'enseignement du français 

      Aaltoila, Maija (2017)
      Pro gradu -tutkielma
      Uudessa 2016 syksyllä voimaanastuneessa valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan digitaalisuutta ja sähköisten materiaalien hyödyntämistä opetuksessa. Aihe on ajankohtainen. Niinpä tulevana opettajana päätin ...