Uusimmat viitteet

 • Suomen televisio ja monikulttuuriset yleisöt 

  Maasilta, Mari (Tampere University Press, 2010)
  book
  Suomen televisio ja monikulttuuriset yleisöt nostaa esiin uuden näkökulman suomalaisiin televisio-ohjelmiin. Se tarkastelee Suomessa asuvien maahanmuuttajien käsityksiä Suomen televisiosta ja erityisesti sen monikultuurisista ...
 • Suomalainen hallinnon tutkimus : mistä, mitä, minne? 

  Virtanen, Turo; Ahonen, Pertti; Syväjärvi, Antti; Vartiainen, Pirkko; Vartola, Juha; Vuori, Jari; University of Tampere (Tampere University Press, 2011)
  Suomalainen hallinnon tutkimus - mistä, mitä, minne? etsii suomalaisen hallinnon tutkimuksen juuria ja selvittää sen kehitystä eri yliopistoissa. Esiin nousevat johtamistutkimuksen uudistuminen, hyvän hallinnon ongelmat ...
 • Cross-cultural Lifelong Learning 

  Korhonen, Vesa; University of Tampere (Tampere University Press, 2010)
  book
  Globalisation, internationalisation, multiculturalism, immigration, and growing number of cross-cultural encounters are colorising the everyday life both in Western and Eastern parts of the world. However, in most cases, ...
 • Opetussuunnitelmatutkimus : keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen 

  Autio, Tero; Hakala, Liisa; Kujala, Tiina; Kasvatustieteiden tiedekunta ; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
  book
  Opetussuunnitelmatutkimus, englanniksi Curriculum Studies, on kansainvälinen, monitieteinen pyrkimys ymmärtää kasvatus- ja koulutustodellisuuden kokonaisuutta monimutkaisena keskusteluavaruutena. Opetussuunnitelmatutkimus ...
 • Kunta : kunnallisen itsehallinnon perusteet 

  Heuru, Kauko; Mennola, Erkki; Ryynänen, Aimo (Tampere University Press, 2011)
  book
  Kunnallinen itsehallinto on eurooppalaisen kansanvallan kulmakivi. Sen perusasioiden tunteminen kuuluu jokaisen suomalaisen yleissivistykseen. Tämä kirja on ainoa ajan tasalla oleva suomalainen kokonaisesitys kunnallisen ...
 • Eläytymismenetelmä 2017 : perusteema ja 11 muunnelmaa 

  Eskola, Jari; Mäenpää, Tiina; Wallin, Anna; Kasvatustieteiden tiedekunta ; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
  book
  Tampere3-hanke, yleissivistys, maahanmuuttajien koulutus, lukion siirto yliopistokampukselle, oppilaitosturvallisuus, työhyvinvointi, onnistunut rekrytointiprosessi... Näitä kaikkia aiheita käsitellään teoksen 11 ...
 • Kansalaiset kaupunkia kehittämässä 

  Bäcklund, Pia; Häkli, Jouni; Schulman, Harry; Johtamiskorkeakoulu ; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
  book
  Kaupunkien kehittämisessä ja suunnittelussa kohtaavat erilaiset kokemukset ja tulkinnat hyvästä kaupungista sekä tavoista, joilla kansalaiset voivat olla prosessissa aidosti mukana. Tässä monitieteisessä teoksessa pohditaan ...
 • Mielekäs tutkimus : näkökulmia sosiaalityön tutkimuksen missioihin 

  Enroos, Rosi; Mäntysaari, Mikko; Ranta-Tyrkkö, Satu; Yhteiskuntatieteiden tiedekunta ; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
  book
  Mielekäs tutkimus. Näkökulmia sosiaalityön tutkimuksen missioihin on kokoomateos, jonka läpileikkaavana teemana on sosiaalityön tutkimuksen mielekkyyden, merkityksen ja missioiden pohtiminen. Avoimesti verkossa luettava ...
 • Tavoitteena sujuva arki : kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä 

  Pitkänen, Pirkko; Keisala, Katja; Niiranen, Vuokko; Kasvatustieteiden tiedekunta ; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
  book
  Kulttuurisen monimuotoisuuden kasvu Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä haastaa kehittämään paitsi työskentely- ja vuorovaikutustapoja myös organisationaalisia rakenteita. Työyhteisöt kokonaisuudessaan ovat ...
 • Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa 1917-2017 

  Juuti, Petri S.; Katko, Tapio S.; Rajala, Riikka P. (Tampere University Press, 2017)
  book
  Tässä dosentti Petri Juutin, dosentti Tapio Katkon ja kT Riikka Rajalan kirjoittamassa vertaisarvioidussa monografiassa on kuvattu koko Suomen vesihuollon eli vedenhankinnan ja jätevesihuollon historia sadan vuoden ajalta. ...
 • Julkisen ja yksityisen rajalla : julkisen palvelun muutos 

  Anttonen, Anneli; Haveri, Arto; Lehto, Juhani; Palukka, Hannele; University of Tampere (Tampere University Press, 2012)
  book
  Viime vuosituhannen loppupuolella alkanut palvelutoiminnan muutos muokkaa julkisen sektorin tuottamia, rahoittamia tai erityissäädöksin ohjaamia palveluja. Muutos vaikuttaa palvelujen käyttäjien asemaan ja palvelujen ...
 • Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : näkökulmia koulutukseen ja kasvatukseen 

  Korhonen, Vesa; Annala, Johanna; Kulju, Pirjo; Kasvatustieteiden tiedekunta ; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
  book
  Tämä kokoomateos lähestyy koulutuksen ja kasvatuksen yhteisöjä tutkivalla ja kehittävällä otteella. Yksilöllisyyttä, tehokkuutta ja kilpailukykyä painottavana aikana tarvitaan vastavoimana yhteisöjä rakentavia toimintatapoja. ...
 • Aseveli Yrjö Silo ja asevelihenki Tampereella 

  Martikainen, Elina (Tampere University Press, 2010)
  book
  Yrjö Silon (1917-1982) elämäntyön kulmakivet olivat Tampereen yliopisto, Pirkanmaan maakunta, Tampereen kunnallispolitiikka ja Sotainvalidien Veljesliitto. Erkki Lindforsin ja Lauri Santamäen tavoin Yrjö Silo uskoi, että ...
 • Tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen kouluyhteisössä 

  Joronen, Katja; Koski, Anna; University of Tampere (Tampere University Press, 2010)
  book
  Koulun ammattilaisten ja perheen arki kuormittuvat nykyisin yhä enemmän tunne-elämän ja ihmissuhteiden aiheuttamista ristiriidoista. Koululaisten tunne- ja sosiaalisten taitojen edistämisestä on todettu olevan merkittävää ...
 • Tapaus työelämä ja voiko sitä muuttaa? 

  Järvensivu, Anu (Tampere University Press, 2010)
  book
  Millaista työelämä on nuoren naisen tai ikääntyvän miehen näkökulmasta? Entä voiko työelämää muuttaa? Onko tyytymättömien ainoa mahdollisuus hypätä sivuun? Kirja käsittelee näitä kysymyksiä tutkimustiedon ja suomalaisten ...
 • Yyteistä uuteen alkuun : toimittajien kertomuksia mediatyön murroksesta 

  Harju, Auli; Koljonen, Kari; Heinonen, Ari (Tampere University Press, 2017)
  book
  Teos tarjoaa uutta, kokemusperäistä tietoa toimittajista mediatyön murroksessa. Suomalaiset journalismin tekijät kertovat kokemuksistaan ja näkemyksistään, kun oma työsuhde päättyy irtisanomiseen tai irtisanoutumiseen ja ...
 • Kohtaamisia, katkoksia ja sidoksia : tutkimus Supermammojen vertaisryhmän äitityöstä 

  Eronen, Eija (Tampere University Press, 2017)
  book
  Tämä tutkimus tarkastelee äitien vertaisryhmää, joka esiintyy peitenimellä Supermammat. Kyseessä on kolmannen sektorin toimija, joka on palvellut äitejä lapsineen lähestulkoon kolmen vuosikymmenen ajan. Supermammojen ...
 • Kohti uutta työelämää? : tutkimuksen näköala työelämän kehitykseen 

  Heiskanen, Tuula; Leinonen, Minna; Järvensivu, Anu; Aho, Simo; University of Tampere (Tampere University Press, 2008)
  book
  Miten työnteon moninaistuminen, palveluvaltaistuminen ja tietotyön lisääntyminen muuttavat työnteon luonnetta? Miksi innovaatioiden ja oppimisen merkitys on kasvanut työelämässä? Miten tutkimus voi antaa myönteisen panoksen ...
 • Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin 

  Kihn, Lili-Anne; Leponiemi, Ulriika; Oulasvirta, Lasse; Ruohonen, Janne; Wacker, Jani; Johtamiskorkeakoulu ; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
  book
  Kokoomateos tuottaa uutta tieteellisesti tutkittua tietoa tilintarkastuksen ja arvioinnin ajankohtaisista kysymyksistä. Tilintarkastusala on ollut merkittävien muutosten kohteena viimeisen 10 vuoden aikana. Teoksen artikkelit ...
 • Hyvä kasvatus — kasvatus hyvään : Dialogisen kasvatuksen filosofinen tarkastelu erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta 

  Värri, Veli-Matti (Tampere University Press, 2004)
  book
  Viimeistellessäni kolmisen vuotta sitten käsillä olevaa kirjaani tähtäsin sillä ensisijaisesti tohtorin tutkintoon. En tuolloin arvannut, että tekstilläni saattaisi olla kysyntää — jopa kolmanteen painokseen asti — ...

Näytä lisää